TOWARZYSTWO AKCYJNE TELIMENA SA

KRS 0000161967, REGON 001393705, NIP 7250007171
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki akcyjne
Przedmiot działalności Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z)
Data rejestracji w KRS 16 maja 2003 r.
Adres siedziby ul. dr. Seweryna Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź (łódzkie)

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Towarzystwo Akcyjne "Telimena" SA sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 62 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 4:

13 stycznia 2021 - MSiG nr 7/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Wezwanie nr 5 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Zarząd Spółki pod firmą TOWARZYSTWO AKCYJNE "TELIMENA" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi (dalej "Spółka"), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia...

17 grudnia 2020 - MSiG nr 246/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Wezwanie nr 4 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Zarząd Spółki pod firmą TOWARZYSTWO AKCYJNE "TELIMENA" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, (dalej "Spółka"), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia...

25 listopada 2020 - MSiG nr 230/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 listopada 2020 r. dokonano wpisu nr 34 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

20 listopada 2020 - MSiG nr 227/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Wezwanie nr 3 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Zarząd Spółki pod firmą TOWARZYSTWO AKCYJNE "TELIMENA" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, (dalej "Spółka"), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia...

26 października 2020 - MSiG nr 209/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Wezwanie nr 2 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Zarząd Spółki pod firmą TOWARZYSTWO AKCYJNE "TELIMENA" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, (dalej "Spółka"), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r, poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia...

13 października 2020 - MSiG nr 200/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 3 października 2020 r. dokonano wpisu nr 33 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 października 2020 - MSiG nr 200/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 3 października 2020 r. dokonano wpisu nr 32 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 października 2020 - MSiG nr 200/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 3 października 2020 r. dokonano wpisu nr 31 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

29 września 2020 - MSiG nr 190/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Zarząd Spółki pod firmą TOWARZYSTWO AKCYJNE "TELIMENA" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi (dalej "Spółka"), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia...

19 sierpnia 2020 - MSiG nr 161/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego "TELIMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołuje na podstawie art. 393, 395, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki na dzień 17 września 2020 roku, na godzinę 14 00 , w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego...

24 lipca 2019 - MSiG nr 142/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 12 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 30 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 lipca 2019 - MSiG nr 142/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 12 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 29 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 lipca 2019 - MSiG nr 142/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 12 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 28 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 czerwca 2019 - MSiG nr 111/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego TELIMENA Spółka Akcyjna zwołuje na podstawie art. 393, 395, 399 § 1 k.s.h. oraz § 16 Statutu Spółki na dzień 3 lipca 2019 r., na godzinę 14 00 , w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do...

20 września 2018 - MSiG nr 183/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 4 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 27 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

20 września 2018 - MSiG nr 183/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 4 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

23 maja 2018 - MSiG nr 99/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego TELIMENA Spółka Akcyjna zwołuje na podstawie art. 393, 395, 399 § 1 k.s.h. oraz § 16 Statutu Spółki na dzień 22 czerwca 2018 r., na godzinę 14 00 , w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do...

19 października 2017 - MSiG nr 203/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 11 października 2017 r. dokonano wpisu nr 25 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 czerwca 2017 - MSiG nr 123/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 22 czerwca 2017 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

8 czerwca 2017 - MSiG nr 110/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego "TELIMENA" Spółka Akcyjna zwołuje, na podstawie art. 393, 395, 399 § 1 k.s.h. oraz § 16 Statutu Spółki, na dzień 30 czerwca 2017 r., na godzinę 16 00 , w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do...

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.