Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

J & D GROMNIAK I WSPÓLNICY SP.J.

KRS 0000172782, REGON 356761170, NIP 6792780872
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności wykreślona
Forma prawna spółki jawne
Przedmiot działalności Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
Data rejestracji w KRS 10 września 2003 r.
Adres siedziby ul. Bartosza Głowackiego 14, 30-085 Kraków (małopolskie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

16 marca 2020 - MSiG nr 52/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

W dniu 9 marca 2020 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

9 października 2019 - MSiG nr 196/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu z urzędu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego J & D Gromniak i Wspólnicy spółka jawna w Krakowie, nr KRS 172782 , ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby: Kraków, ul. GŁOWACKIEGO nr 14, kod pocz. 30-085, poczta...

15 października 2003 - MSiG nr 201/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki jawne

W dniu 10 września 2003 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut oraz Wspólnicy pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.