COAST SP. Z O.O.

KRS 0000174758, REGON 356761192, NIP 6772220414
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
Data rejestracji w KRS 10 października 2003 r.
Adres siedziby Byszewy 9A, 92-701 Łódź (łódzkie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 19 pasujących ogłoszeń:

16 czerwca 2016 - MSiG nr 115/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia, że zarządzeniem z dnia 5 maja 2016 roku zostało wszczęte z urzędu na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowanie o rozwiązanie Coast Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Byszewach (REGON 35676119292, NIP:...

15 kwietnia 2016 - MSiG nr 73/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 7 kwietnia 2016 r. dokonano wpisu nr 27 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Kurator piątego działu KRS.

24 kwietnia 2015 - MSiG nr 79/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 17 kwietnia 2015 r. dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Kurator piątego działu KRS.

24 maja 2013 - MSiG nr 100/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 20 maja 2013 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu, Informacje o umowie oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

6 lipca 2012 - MSiG nr 130/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 13 czerwca 2012 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu oraz Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 września 2010 - MSiG nr 187/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 9 września 2010 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o umowie oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS, rubryki Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

1 września 2010 - MSiG nr 170/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000174758 został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

13 kwietnia 2010 - MSiG nr 71/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 24 marca 2010 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

22 marca 2010 - MSiG nr 56/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 3 marca 2010 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu oraz Informacje o umowie pierwszego działu KRS.

17 listopada 2009 - MSiG nr 224/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 28 października 2009 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

2 października 2009 - MSiG nr 193/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 16 września 2009 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 września 2008 - MSiG nr 188/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000174758 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

2 września 2008 - MSiG nr 171/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 12 sierpnia 2008 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

8 października 2007 - MSiG nr 195/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 24 września 2007 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

9 października 2006 - MSiG nr 196/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 30 sierpnia 2006 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 sierpnia 2005 - MSiG nr 161/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 12 lipca 2005 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

11 marca 2005 - MSiG nr 50/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 25 lutego 2005 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Umowa lub statut pierwszego działu KRS, rubryki Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.

26 maja 2004 - MSiG nr 102/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 29 kwietnia 2004 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość oraz Wspólnicy pierwszego działu KRS.

4 listopada 2003 - MSiG nr 215/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 10 października 2003 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut, Wspólnicy oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.