STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY PO PROSTU SERCE

KRS 0000176280, REGON 278140659, NIP 9542454920
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna stowarzyszenia
Przedmiot działalności Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
Data rejestracji w KRS 15 października 2003 r.

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

2 października 2009 - MSiG nr 193/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 16 września 2009 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

8 października 2008 - MSiG nr 197/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 19 września 2008 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu oraz Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryki Cel działania organizacji trzeciego działu KRS.

2 sierpnia 2005 - MSiG nr 149/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

W dniu 27 czerwca 2005 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość oraz Umowa lub statut pierwszego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: Nieodpłatna działalność statutowa trzeciego działu KRS.