ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI

KRS , REGON 519573487, NIP 7393374496
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności wykreślona
Adres siedziby ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo (warmińsko-mazurskie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 26 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

2 maja 2014 - MSiG nr 84/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 24 kwietnia 2014 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

3 marca 2014 - MSiG nr 42/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 24 lutego 2014 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 maja 2013 - MSiG nr 102/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwałą nr 1/04/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Barczewie otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 15, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego...

22 maja 2013 - MSiG nr 98/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 16 maja 2013 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryk Likwidacja oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

26 kwietnia 2013 - MSiG nr 82/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 22 kwietnia 2013 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 marca 2013 - MSiG nr 44/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 26 lutego 2013 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

8 listopada 2012 - MSiG nr 217/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 listopada 2012 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS.

1 sierpnia 2012 - MSiG nr 148/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 6 lipca 2012 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 lipca 2012 - MSiG nr 143/2012 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwałą nr 2/07/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Barczewie, wpisanej w dniu 21.11.2003 r. do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000180358, postanowiło obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.621.500.00 zł (dwa...

23 maja 2012 - MSiG nr 99/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 26 kwietnia 2012 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS.

1 sierpnia 2011 - MSiG nr 147/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 27 czerwca 2011 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 sierpnia 2010 - MSiG nr 160/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 29 lipca 2010 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS, rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 sierpnia 2009 - MSiG nr 152/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 17 lipca 2009 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 marca 2009 - MSiG nr 54/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 marca 2009 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Kapitał spółki pierwszego działu KRS.

18 lutego 2009 - MSiG nr 34/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 lutego 2009 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS.

14 października 2008 - MSiG nr 201/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 25 września 2008 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS.

11 lipca 2008 - MSiG nr 135/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 25 czerwca 2008 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

15 listopada 2007 - MSiG nr 222/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 31 października 2007 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

21 sierpnia 2007 - MSiG nr 161/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 3 sierpnia 2007 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS.

20 lipca 2007 - MSiG nr 140/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 6 lipca 2007 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych