BUDWAK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

KRS 0000183262, REGON 278165270, NIP 6422833524
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
Data rejestracji w KRS 11 grudnia 2003 r.
Adres siedziby ul. Józefa Rymera 19, 44-270 Rybnik (śląskie)

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Budwak" sp. z o.o. w upadłości sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 38 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

20 listopada 2020 - MSiG nr 227/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 181/16, dotyczącej upadłości "BUDWAK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch...

26 marca 2020 - MSiG nr 60/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 17 marca 2020 r. dokonano wpisu nr 29 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

26 marca 2020 - MSiG nr 60/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 17 marca 2020 r. dokonano wpisu nr 28 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 września 2019 - MSiG nr 181/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 181/16, dotyczącej upadłości BUDWAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 10.07.2019 r. I uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W...

17 czerwca 2019 - MSiG nr 116/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 181/16, dotyczącej upadłości BUDWAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, syndyk masy upadłości złożył Sędziemu komisarzowi odrębne plany podziału sum uzyskanych ze sprzedaży ruchomości w postaci: podajnika taśmowego nr fab. T-09/14, rok prod. 2014, producent VACAT Sp. z o.o. oraz ruchomości w postaci...

4 kwietnia 2019 - MSiG nr 67/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 29 marca 2019 r. dokonano wpisu nr 27 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

4 kwietnia 2019 - MSiG nr 67/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 29 marca 2019 r. dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

8 lutego 2019 - MSiG nr 28/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 181/16 dotyczącej upadłości BUDWAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością syndyk masy upadłości cofnął uprzednio złożone Sędziemu komisarzowi odrębne plany podziału sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, dla których prowadzone są Księgi Wieczyste nr GL1Y/00152059/0, GL1Y/00135408/7, GL1Y/00152140/5, o...

11 stycznia 2019 - MSiG nr 8/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia Komisarz zawiadamia, w sprawie o sygn. akt XII GUp 181/16 dotyczącej upadłości BUDWAK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu-komisarzowi odrębne plany podziału obejmujący środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości upadłego: 1. Położonej w Rybniku przy ul Rymera 19, dla której Sad Rejonowy w Rybniku prowadzi Księgę...

18 września 2018 - MSiG nr 181/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 3 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 25 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 września 2018 - MSiG nr 181/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 3 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

27 lipca 2018 - MSiG nr 145/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym spółki BUDWAK Sp. z o.o. w upadłości w sprawie o prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 181/16, podaje do wiadomości, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 1. uwzględnił sprzeciw wierzyciela - Polskiej Grupy Górniczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach - w...

10 kwietnia 2018 - MSiG nr 70/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym spółki BUDWAK Sp. z o. o. w upadłości w sprawie o prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 181/16, podaje do wiadomości, że syndyk sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie wyżej wskazanego...

12 lutego 2018 - MSiG nr 30/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 5 lutego 2018 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

9 maja 2017 - MSiG nr 88/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, informuje, że w postępowaniu upadłościowym spółki "BUDWAK" Sp. z o.o. w upadłości w sprawie o sygn. akt XII GUp 181/16 - syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi sporządzony opis i oszacowanie poszczególnych nieruchomości dłużnika. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia...

21 marca 2017 - MSiG nr 56/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 13 marca 2017 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

11 stycznia 2017 - MSiG nr 7/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 stycznia 2017 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

22 grudnia 2016 - MSiG nr 247/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XII GU 208/16 postanowieniem z dnia 8 grudnia 2016 roku postanowił: 1. po rozpoznaniu wniosku o ogłoszenie upadłości z dnia 23 czerwca 2016 r. ogłosić upadłość "BUDWAK" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Rymera 19, KRS: 0000183262; 2...

1 sierpnia 2016 - MSiG nr 147/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 43/16 zostało dokonane zabezpieczenie majątku dłużnika Budwak Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000183262 , poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie...

9 września 2015 - MSiG nr 175/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 września 2015 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.