GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI SIARKOPOL SA

KRS 0000185170, REGON 830327684, NIP 8660001369
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki akcyjne
Przedmiot działalności Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (08.91.Z)
Data rejestracji w KRS 29 grudnia 2003 r.
Adres siedziby Grzybów , 28-200 Staszów (świętokrzyskie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 103 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 6:

3 stycznia 2020 - MSiG nr 2/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 21 grudnia 2019 r. dokonano wpisu nr 65 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

18 listopada 2019 - MSiG nr 222/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie. KRS 0000185170 . Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, wpis do rejestru 29.12.2003 r. Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A., działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnia porządek obrad...

8 listopada 2019 - MSiG nr 217/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie, KRS 0000185170 , Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, wpis do rejestru: 29.12.2003 r. Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A., działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 3) Statutu...

4 września 2019 - MSiG nr 171/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 sierpnia 2019 r. dokonano wpisu nr 64 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o statucie, Kapitał spółki oraz Emisje akcji pierwszego działu KRS.

9 lipca 2019 - MSiG nr 131/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 63 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

9 lipca 2019 - MSiG nr 131/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 62 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

9 lipca 2019 - MSiG nr 131/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 61 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

3 lipca 2019 - MSiG nr 127/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie. KRS 0000185170 . Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, wpis do rejestru 29.12.2003 r. Zarząd Spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. z siedzibą w Grzybowie informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 r. dokonał przydziału 179 153...

3 lipca 2019 - MSiG nr 127/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie. KRS 0000185170 . Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, wpis do rejestru 29.12.2003 r. Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. działając na podstawie art. 416 § 3 k.s.h. w zw. z art. 418 1 § 1 k.s.h. informuje, że w dniu 19.06.2019...

6 czerwca 2019 - MSiG nr 109/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. z siedzibą w Grzybowie, nr KRS 0000185170 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 435 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h."), zawiadamia akcjonariuszy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2019 roku podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego...

24 maja 2019 - MSiG nr 100/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie. KRS 0000185170 . Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, wpis do rejestru 29.12.2003 r. Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 47 ust. 1 pkt 1)...

25 kwietnia 2019 - MSiG nr 81/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. z siedzibą w Grzybowie nr KRS 0000185170 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 434 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych, ogłasza o zaoferowaniu imiennych akcji zwykłych Spółki serii C (dalej: "Akcje serii C"), co do których akcjonariuszom Spółki służy prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w...

19 marca 2019 - MSiG nr 55/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie. KRS 0000185170 . Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, wpis do rejestru: 29.12.2003 r. Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 47 ust. 1 pkt 1)...

14 marca 2019 - MSiG nr 52/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 7 marca 2019 r. dokonano wpisu nr 60 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

25 lutego 2019 - MSiG nr 39/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 lutego 2019 r. dokonano wpisu nr 59 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

2 stycznia 2019 - MSiG nr 1/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie. KRS 0000185170 . Sąd Rejonowy, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, wpis do rejestru 29.12.2003 r. Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A., działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki,...

29 listopada 2018 - MSiG nr 231/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 listopada 2018 r. dokonano wpisu nr 58 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

22 listopada 2018 - MSiG nr 226/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 31 października 2018 r. dokonano wpisu nr 57 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o statucie, Kapitał spółki oraz Emisje akcji pierwszego działu KRS.

9 listopada 2018 - MSiG nr 218/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 24 sierpnia 2018 r. dokonano wpisu nr 56 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS.

3 września 2018 - MSiG nr 170/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. z siedzibą w Grzybowie informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2018 r. dokonał przydziału 382.856 (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 10 zł każda, oferowanych w ramach subskrypcji zamkniętej na podstawie...