Q & W ASSOCIATES, INC. POLAND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

KRS 0000202710
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 9 pasujących ogłoszeń:

19 sierpnia 2009 - MSiG nr 161/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 30 lipca 2009 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

16 czerwca 2009 - MSiG nr 115/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 28 maja 2009 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

1 czerwca 2009 - MSiG nr 105/2009 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie o sygnaturze akt XIV Gup 2/07 w postępowaniu upadłościowym "Q & W ASSOCIATES, INC POLAND" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi zostało stwierdzone zakończenie...

18 lutego 2009 - MSiG nr 34/2009 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz zawiadamia, że został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości "Q & W ASSOCIATES, INC. POLAND" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. Plan ten syndyk, upadły i wierzyciele mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i...

13 sierpnia 2007 - MSiG nr 156/2007 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności upadłego "Q & W ASSOCIATES, INC. POLAND" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądu Gospodarczego, XIV Wydział Gospodarczy dla...

29 marca 2007 - MSiG nr 63/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 20 marca 2007 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

19 marca 2007 - MSiG nr 55/2007 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, Sąd Gospodarczy, Wydział XIV Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 2 marca 2007 r. ogłosił upadłość "Q & W ASSOCIATES, INC POLAND" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Pabianickiej 216, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Sędzią komisarzem wyznaczono...

30 sierpnia 2006 - MSiG nr 168/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 20 lipca 2006 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

29 kwietnia 2004 - MSiG nr 84/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 6 kwietnia 2004 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut, Wspólnicy oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych