Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

A 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI

KRS 0000216390
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 8 pasujących ogłoszeń:

13 listopada 2006 - MSiG nr 220/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 listopada 2006 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

10 listopada 2006 - MSiG nr 219/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 31 października 2006 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

20 marca 2006 - MSiG nr 56/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 22 lutego 2006 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Likwidacja szóstego działu KRS.

2 grudnia 2005 - MSiG nr 234/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 3 listopada 2005 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryk Informacje o likwidacji oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu szóstego działu KRS.

24 października 2005 - MSiG nr 207/2005 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą A1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Morawskiego 5, z dnia 6 października 2005 r. postanowiono rozwiązać Spółkę i otwarto jej likwidację. Wzywa się wszystkich wierzycieli, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia pod adresem siedziby Spółki w Krakowie, ul. Morawskiego 5...

28 września 2005 - MSiG nr 189/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 sierpnia 2005 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 października 2004 - MSiG nr 196/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 8 września 2004 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

1 października 2004 - MSiG nr 193/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 września 2004 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość , Umowa lub statut, Wspólnicy oraz Kapitał zakładowy pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz trzeciego działu KRS.