ECKHARD TÖBEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI

KRS 0000218434, REGON 978106681, NIP 9291729749
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności wykreślona
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
Data rejestracji w KRS 30 września 2004 r.
Adres siedziby ul. Drzonków-Przełajowa 9A, 66-004 Zielona Góra (lubuskie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 22 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 2:

11 lutego 2019 - MSiG nr 29/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 4 lutego 2019 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

7 listopada 2018 - MSiG nr 216/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 9 sierpnia 2018 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryk Likwidacja oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

20 lipca 2018 - MSiG nr 140/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwałą z dnia 22.06.2018 r. Wspólników Spółki "ECKHARD TÖBEN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: Drzonków przy ul. Przełajowej 9A, 66-004 Zielona Góra, wpisanej w dniu 30.09.2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000218434 , otwarto likwidację Spółki. Wzywa się...

18 lipca 2018 - MSiG nr 138/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 14 czerwca 2018 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS.

10 maja 2017 - MSiG nr 89/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 28 kwietnia 2017 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

9 czerwca 2016 - MSiG nr 110/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 3 czerwca 2016 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

29 czerwca 2015 - MSiG nr 123/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 22 czerwca 2015 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

2 czerwca 2015 - MSiG nr 105/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 26 maja 2015 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS.

3 lipca 2014 - MSiG nr 127/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 26 czerwca 2014 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

3 lipca 2013 - MSiG nr 127/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 27 czerwca 2013 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

31 sierpnia 2012 - MSiG nr 169/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 sierpnia 2012 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

5 lipca 2011 - MSiG nr 128/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 30 maja 2011 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

12 lipca 2010 - MSiG nr 133/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 23 czerwca 2010 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 lutego 2010 - MSiG nr 32/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 1 lutego 2010 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

2 lipca 2009 - MSiG nr 127/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 16 czerwca 2009 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 marca 2009 - MSiG nr 59/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 10 marca 2009 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

2 lipca 2008 - MSiG nr 128/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 17 czerwca 2008 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 lipca 2007 - MSiG nr 143/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 lipca 2007 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 lipca 2006 - MSiG nr 130/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 5 czerwca 2006 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

29 lipca 2005 - MSiG nr 147/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 23 czerwca 2005 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianka o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.