Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW OWOCE TRZEBNICY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI

KRS 0000272772, REGON 020471238, NIP 9151721268
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)
Data rejestracji w KRS 25 stycznia 2007 r.
Adres siedziby ul. Bolesława Chrobrego 14, 55-100 Trzebnica (dolnośląskie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 6 pasujących ogłoszeń:

22 września 2022 - MSiG nr 184/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu o nazwie: Grupa Producentów Owoców i Warzyw "Owoce Trzebnicy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, zarejestrowanego pod numerem KRS 272772 , ostatni adres...

17 maja 2022 - MSiG nr 94/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidator Spółki Grupa Producentów Owoców i Warzyw "Owoce Trzebnicy" sp. z o.o. w likwidacji, KRS 0000272772 , informuje, że 31.08.2020 r. otwarto likwidację spółki. Wzywa się wierzycieli spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są na adres: Zbigniew Kupiec, ul. Chrobrego 14, 55-100 Trzebnica. Zbigniew Kupiec...

21 grudnia 2020 - MSiG nr 248/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 14 grudnia 2020 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryk Likwidacja oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

2 listopada 2020 - MSiG nr 214/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu o nazwie Grupa Producentów Owoców i Warzyw "Owoce Trzebnicy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy, zarejestrowanego pod numerem KRS 272772 ,...

12 grudnia 2012 - MSiG nr 241/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 5 grudnia 2012 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

5 lutego 2007 - MSiG nr 25/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 25 stycznia 2007 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.