Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

FUNDUSZ KAPITAŁOWY RUBIKON SA W LIKWIDACJI

KRS 0000287404, REGON 020567458, NIP 8971734051
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności wykreślona
Forma prawna spółki akcyjne
Przedmiot działalności Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)
Data rejestracji w KRS 5 września 2007 r.
Adres siedziby ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław (dolnośląskie)

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Fundusz Kapitałowy "Rubikon" SA w likwidacji sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 38 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

10 czerwca 2020 - MSiG nr 112/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 28 maja 2020 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

29 lipca 2019 - MSiG nr 145/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 15 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 28 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

26 lipca 2019 - MSiG nr 144/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 15 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 27 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

26 lipca 2019 - MSiG nr 144/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 15 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 listopada 2018 - MSiG nr 215/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 sierpnia 2018 r. dokonano wpisu nr 25 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 listopada 2018 - MSiG nr 215/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 sierpnia 2018 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 listopada 2018 - MSiG nr 215/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 sierpnia 2018 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 listopada 2018 - MSiG nr 215/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 sierpnia 2018 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 listopada 2018 - MSiG nr 215/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 sierpnia 2018 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 listopada 2018 - MSiG nr 215/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 sierpnia 2018 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

26 stycznia 2018 - MSiG nr 19/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 stycznia 2018 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS, rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS oraz rubryk Likwidacja oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

27 października 2017 - MSiG nr 209/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

Podmiot o numerze KRS 0000287404 został wykreślony z rubryki Dane komplementariuszy pierwszego działu KRS.

9 października 2017 - MSiG nr 195/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Likwidator spółki pod firmą Fundusz Kapitałowy "Rubikon" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław, wpisanej do KRS pod nr 0000287404 , po raz drugi zawiadamia, że w dniu 30.06.2017 r. podjęta została i zaakceptowana przez wszystkich akcjonariuszy uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie rozwiązania Spółki, wskutek...

11 września 2017 - MSiG nr 175/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Likwidator spółki pod firmą Fundusz Kapitałowy "Rubikon" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław, wpisanej do KRS pod nr 0000287404 , po raz pierwszy zawiadamia, że w dniu 30.06.2017 r. podjęta została i zaakceptowana przez wszystkich akcjonariuszy uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie rozwiązania Spółki, wskutek...

18 sierpnia 2017 - MSiG nr 159/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 27 lipca 2017 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane jedynego akcjonariusza pierwszego działu KRS.

19 października 2016 - MSiG nr 203/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 11 października 2016 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

26 października 2015 - MSiG nr 208/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 19 października 2015 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

12 maja 2015 - MSiG nr 90/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 kwietnia 2015 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane jedynego akcjonariusza pierwszego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

31 października 2014 - MSiG nr 212/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 24 października 2014 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

26 września 2014 - MSiG nr 187/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

Podmiot o numerze KRS 0000287404 został wykreślony z rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS.