Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

BAĆ-POL SA W RESTRUKTURYZACJI

KRS 0000294628, REGON 690694749, NIP 8133093826
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki akcyjne
Przedmiot działalności Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z)
Data rejestracji w KRS 2 stycznia 2008 r.
Adres siedziby ul. Stanisława Trembeckiego 5, 35-234 Rzeszów (podkarpackie)

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Bać-Pol SA w Restrukturyzacji sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 113 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 6:

22 kwietnia 2021 - MSiG nr 77/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonano wpisu nr 51 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

22 kwietnia 2021 - MSiG nr 77/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonano wpisu nr 50 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

22 kwietnia 2021 - MSiG nr 77/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonano wpisu nr 49 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

22 kwietnia 2021 - MSiG nr 77/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonano wpisu nr 48 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

22 kwietnia 2021 - MSiG nr 77/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonano wpisu nr 47 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

22 kwietnia 2021 - MSiG nr 77/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonano wpisu nr 46 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

5 lutego 2021 - MSiG nr 24/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 stycznia 2021 r. dokonano wpisu nr 45 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu naprawczym szóstego działu KRS.

29 grudnia 2020 - MSiG nr 253/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 7 grudnia 2020 r. wydanym w sprawie V GR 21/20, a toczącym się obecnie pod sygnaturą V GRp 10/20: I. otworzył przyspieszone postępowanie układowe, w którym ma zostać przyjęty układ częściowy w stosunku do dłużnika - BAĆ-POL S.A. w restrukturyzacji z...

16 listopada 2020 - MSiG nr 223/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie sygn. akt V GRs 4/18, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 20 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym zostało umorzone postępowanie sanacyjne dłużnika BAĆ-POL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie (numer KRS 0000294628 ). Sąd poucza jednocześnie, że zgodnie...

29 października 2020 - MSiG nr 212/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd BAĆ-POL S.A. w restrukturyzacji w Rzeszowie odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bać-Pol S.A. w restrukturyzacji, które było zwołane na dzień 30 października 2020 r. (MSiG z dnia 5.10.2020 r. Nr 194 poz. 51721), w związku z ogłoszonymi w dniu 23 października 2020 r. przez władze państwowe ograniczeniami w zakresie odbywania zgromadzeń na terytorium...

22 października 2020 - MSiG nr 207/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Zawiadamia się, iż Sędzia komisarz w sanacyjnym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika BAĆ-POL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod sygnaturą V GRs 4/18 - odwołał Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem zwołane na dzień 30 października 2020 r., godz. 9 30 , sala nr 2 w budynku Sądu Rejonowego w...

16 października 2020 - MSiG nr 203/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 7 października 2020 r. dokonano wpisu nr 44 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 października 2020 - MSiG nr 203/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 7 października 2020 r. dokonano wpisu nr 43 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 października 2020 - MSiG nr 203/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 7 października 2020 r. dokonano wpisu nr 42 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 października 2020 - MSiG nr 203/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 7 października 2020 r. dokonano wpisu nr 41 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 października 2020 - MSiG nr 203/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 7 października 2020 r. dokonano wpisu nr 40 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 października 2020 - MSiG nr 203/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 7 października 2020 r. dokonano wpisu nr 39 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 października 2020 - MSiG nr 203/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 7 października 2020 r. dokonano wpisu nr 38 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 października 2020 - MSiG nr 203/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 7 października 2020 r. dokonano wpisu nr 37 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

5 października 2020 - MSiG nr 194/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd BAĆ-POL S.A. w restrukturyzacji w Rzeszowie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bać-Pol S.A. w restrukturyzacji, które odbędzie się w dniu 30 października 2020 r., o godz. 10 00 , w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 5, z porządkiem obrad: 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z...