Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

ABD BUD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

KRS 0000299829, REGON 141293079, NIP 7010113353
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
Data rejestracji w KRS 12 marca 2008 r.
Adres siedziby ul. Wesoła 3, 05-552 Wólka Kosowska (mazowieckie)

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Abd Bud sp. z o.o. w upadłości sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 24 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 2:

7 kwietnia 2021 - MSiG nr 66/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ABD BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Wólce Kosowskiej, sygn. akt XVIII GUp 136/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 21 grudnia 2020 r. przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla...

2 listopada 2020 - MSiG nr 214/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 19 października 2020 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 sierpnia 2019 - MSiG nr 158/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 8 sierpnia 2019 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 listopada 2018 - MSiG nr 219/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 6 września 2018 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

9 listopada 2018 - MSiG nr 218/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości ABD BUD Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Wólce Kosowskiej, sygn. akt X GUp 172/17, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 22/11, 23, 24/2, 24/6, o powierzchni 40.964 m 2 , zabudowanej budynkiem hali magazynowo-usługowej o powierzchni użytkowej 6.137,65 m 2 , budynkiem hydroforni...

10 stycznia 2018 - MSiG nr 7/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ABD BUD sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Wólce Kosowskiej, sygn. akt X GUp 172/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 5 grudnia 2017 roku listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454...

14 listopada 2017 - MSiG nr 220/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości ABD BUD sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Wólce Kosowskiej, sygn. akt X GUp 172/17, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 22/11, 23, 24/2, 24/6, o powierzchni 40.964 m 2 , zabudowanej halą magazynowo-usługową o powierzchni użytkowej 6.137,65 m 2 , budynkiem hydroforni o...

22 września 2017 - MSiG nr 184/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 września 2017 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

29 sierpnia 2017 - MSiG nr 166/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 5 sierpnia 2017 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

8 sierpnia 2017 - MSiG nr 152/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ABD BUD sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Wólce Kosowskiej, sygn. akt X GUp 172/17, informuje, że został sporządzony i złożony do akt postępowania opis i oszacowanie wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wólce Kosowskiej przy ul. Wesołej 3, gmina Lesznowola, składającej się z działek ewidencyjnych nr...

17 marca 2017 - MSiG nr 54/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 marca 2017 r. (sygn. akt X GU 1906/16) ogłosił upadłość ABD BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej (05-552) przy ul. Wesołej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego...

24 stycznia 2017 - MSiG nr 16/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1906/16 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zabezpieczył majątek dłużnika ABD Bud Sp. z o.o., adres: ul. Wesoła 3, 05-552 Wólka Kosowska, posługującej się numerem NIP 7010113353 , REGON 141293079 , KRS 0000299829 , poprzez...

27 lipca 2016 - MSiG nr 144/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 19 lipca 2016 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

4 maja 2015 - MSiG nr 84/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 kwietnia 2015 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 lutego 2015 - MSiG nr 31/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 9 lutego 2015 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o umowie oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

10 stycznia 2013 - MSiG nr 7/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 4 stycznia 2013 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

30 sierpnia 2011 - MSiG nr 167/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 22 lipca 2011 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

20 września 2010 - MSiG nr 183/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 września 2010 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 października 2009 - MSiG nr 204/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 30 września 2009 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 marca 2009 - MSiG nr 59/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 10 marca 2009 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu oraz Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.