Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

FC DEVELOPMENT SA

KRS 0000320944, REGON 141696883, NIP 1231171989
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności wykreślona
Forma prawna spółki akcyjne
Przedmiot działalności Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
Data rejestracji w KRS 7 stycznia 2009 r.
Adres siedziby ul. Józefa Bema 65/22A, 01-244 Warszawa (mazowieckie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 16 pasujących ogłoszeń:

26 marca 2015 - MSiG nr 59/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 marca 2015 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

3 grudnia 2014 - MSiG nr 234/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000320944 został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

1 września 2014 - MSiG nr 168/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Plan połączenia sporządzony w dniu 30 czerwca 2014 r. przez: Spółkę OrsNet Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej 5A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000160732 , reprezentowaną przez Zarząd w osobach: Tomasz Gryn -...

23 lipca 2014 - MSiG nr 141/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 16 lipca 2014 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane jedynego akcjonariusza pierwszego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

5 czerwca 2014 - MSiG nr 108/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 maja 2014 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

28 maja 2014 - MSiG nr 102/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 21 maja 2014 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

28 listopada 2013 - MSiG nr 232/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000320944 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

1 sierpnia 2013 - MSiG nr 148/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 25 lipca 2013 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

17 czerwca 2013 - MSiG nr 115/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 11 czerwca 2013 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o statucie oraz Dane jedynego akcjonariusza pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

23 kwietnia 2013 - MSiG nr 79/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 17 kwietnia 2013 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

9 sierpnia 2012 - MSiG nr 154/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 13 lipca 2012 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 kwietnia 2012 - MSiG nr 74/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 marca 2012 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu oraz Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

23 sierpnia 2011 - MSiG nr 162/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 lipca 2011 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 sierpnia 2010 - MSiG nr 160/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 30 lipca 2010 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 listopada 2009 - MSiG nr 222/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 26 października 2009 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

23 stycznia 2009 - MSiG nr 16/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki akcyjne

W dniu 7 stycznia 2009 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o statucie, Dane jedynego akcjonariusza, Kapitał spółki, Emisje akcji pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.