UNIFIED FACTORY SA

KRS 0000322316, REGON 015573000, NIP 1132452952
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki akcyjne
Przedmiot działalności Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
Data rejestracji w KRS 2 lutego 2009 r.
Adres siedziby ul. Elektoralna 12A, 00-139 Warszawa (mazowieckie)

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Unified Factory SA sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 66 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 4:

1 października 2020 - MSiG nr 192/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 24 września 2020 r. Nadzorca Wykonania Układu przyjętego w dniu 21 lutego 2020 r. przez zgromadzenie wierzycieli Unified Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 322316 ) złożył sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego...

24 września 2020 - MSiG nr 187/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 września 2020 r. dokonano wpisu nr 56 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 września 2020 - MSiG nr 187/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 września 2020 r. dokonano wpisu nr 55 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 września 2020 - MSiG nr 187/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 września 2020 r. dokonano wpisu nr 54 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 września 2020 - MSiG nr 187/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 września 2020 r. dokonano wpisu nr 53 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 września 2020 - MSiG nr 187/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 września 2020 r. dokonano wpisu nr 52 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 września 2020 - MSiG nr 187/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 września 2020 r. dokonano wpisu nr 51 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 września 2020 - MSiG nr 187/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 września 2020 r. dokonano wpisu nr 50 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 września 2020 - MSiG nr 187/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 września 2020 r. dokonano wpisu nr 49 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 września 2020 - MSiG nr 187/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 września 2020 r. dokonano wpisu nr 48 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 września 2020 - MSiG nr 187/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 września 2020 r. dokonano wpisu nr 47 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 września 2020 - MSiG nr 187/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 września 2020 r. dokonano wpisu nr 46 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 września 2020 - MSiG nr 187/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 10 września 2020 r. dokonano wpisu nr 45 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

2 lipca 2020 - MSiG nr 127/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Unified Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 322316 ), sygnatura akt XVIII GRp 7/19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2020 r. stwierdzona została prawomocność postanowienia z 14 maja 2020 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego w dniu 21...

26 czerwca 2020 - MSiG nr 123/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 16 czerwca 2020 r. dokonano wpisu nr 44 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS.

17 czerwca 2020 - MSiG nr 116/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 4 czerwca 2020 r. dokonano wpisu nr 43 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

21 maja 2020 - MSiG nr 98/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

OBWIESZCZENIE O ZATWIERDZENIU UKŁADU W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM Obwieszcza się, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 maja 2020 r. (sygn. akt XVIII GRp 7/19) zatwierdził układ częściowy przyjęty w przyspieszonym postępowaniu układowym Unified Factory...

14 maja 2020 - MSiG nr 93/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 14 maja 2020 r. o godzinie 10 00 , odbędzie się w tym Sądzie w sali nr A14 rozprawa w przyspieszonym postępowaniu układowym Unified Factory S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (sygn. akt XVIII GRp 7/19) w przedmiocie...

3 marca 2020 - MSiG nr 43/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Obwieszcza się, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XVIII GRp 7/19, postanowieniem z dnia 27 stycznia 2020 r. zmienił postanowienie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w ten sposób, iż uchylił jego pkt 2, przywracając Dłużnikowi: Unified Factory S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w...

2 marca 2020 - MSiG nr 42/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

OBWIESZCZENIE O ZATWIERDZENIU SPISU WIERZYTELNOŚCI ORAZ O STWIERDZENIU PRZYJĘCIA UKŁADU CZĘŚCIOWEGO Obwieszcza się, że Sędzia Komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki Unified Factory S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000322316) prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw...

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach