CRON APARTAMENTY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI

KRS 0000325519, REGON 020941744, NIP 8811473417
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności wykreślona
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
Data rejestracji w KRS 12 marca 2009 r.
Adres siedziby ul. Widok 9A, 57-540 Lądek-Zdrój (dolnośląskie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 4 pasujące ogłoszenia:

23 grudnia 2014 - MSiG nr 248/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 16 grudnia 2014 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

2 maja 2014 - MSiG nr 84/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 24 kwietnia 2014 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryk Likwidacja oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

17 kwietnia 2014 - MSiG nr 75/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwałą z dnia 14 marca 2014 r. wspólników "CRON APARTAMENTY" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lądku-Zdroju, wpisanej w dniu 12 marca 2009 r. do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000325519 , otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli...

27 marca 2009 - MSiG nr 61/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 12 marca 2009 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.