BALTIC PROJECT SP. Z O.O.

KRS 0000330354, REGON 220760025, NIP 5871668695
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
Data rejestracji w KRS 27 maja 2009 r.
Adres siedziby al. Papieża Jana Pawła II 17/6, 71-430 Szczecin (zachodniopomorskie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 7 pasujących ogłoszeń:

18 października 2018 - MSiG nr 203/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego BALTIC PROJECT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w trybie art. 25a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 986), wpisanej...

28 października 2013 - MSiG nr 209/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 października 2013 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

10 listopada 2010 - MSiG nr 219/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 28 października 2010 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

17 maja 2010 - MSiG nr 94/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 30 kwietnia 2010 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS.

31 grudnia 2009 - MSiG nr 255/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 grudnia 2009 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu oraz Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

2 października 2009 - MSiG nr 193/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 15 września 2009 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

15 czerwca 2009 - MSiG nr 114/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 27 maja 2009 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.