Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

WARMIA SA

KRS 0000344941, REGON 000048366, NIP 7420000111
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki akcyjne
Przedmiot działalności Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z)
Data rejestracji w KRS 23 grudnia 2009 r.
Adres siedziby ul. Bolesława Chrobrego 5, 11-400 Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Warmia SA sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 46 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 3:

11 października 2021 - MSiG nr 197/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 września 2021 r. dokonano wpisu nr 32 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

11 października 2021 - MSiG nr 197/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 września 2021 r. dokonano wpisu nr 31 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

11 października 2021 - MSiG nr 197/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 września 2021 r. dokonano wpisu nr 30 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

11 października 2021 - MSiG nr 197/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 września 2021 r. dokonano wpisu nr 29 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 sierpnia 2021 - MSiG nr 163/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WARMIA S.A. z siedzibą w Kętrzynie na dzień 23.09.2021 r. Zarząd Spółki WARMIA S.A. z siedzibą w Kętrzynie przy ul. B. Chrobrego 5, KRS 0000344941 , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23.09.2021 r., o godz. 11 00 . Walne Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 62A/8...

26 lutego 2021 - MSiG nr 39/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki WARMIA S.A. z siedzibą w Kętrzynie przy ul. B. Chrobrego 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000344941 , zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 marca 2021 r., o godz. 11 00 . Walne Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 62A/8. Porządek obrad: 1...

21 grudnia 2020 - MSiG nr 248/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

WEZWANIE NR V akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Zarząd Spółki WARMIA S.A. z siedzibą w Kętrzynie (dalej "Spółka"), KRS nr 0000344941, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich...

23 listopada 2020 - MSiG nr 228/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

WEZWANIE NR IV akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Zarząd Spółki WARMIA S.A. z siedzibą w Kętrzynie (dalej "Spółka"), KRS nr 0000344941, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich...

27 października 2020 - MSiG nr 210/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

WEZWANIE NR III akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Zarząd Spółki WARMIA S.A. z siedzibą w Kętrzynie (dalej "Spółka"), KRS nr 0000344941, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich...

7 października 2020 - MSiG nr 196/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Kętrzyn, 30.09.2020 r. WEZWANIE NR II AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Zarząd Spółki WARMIA S.A. z siedzibą w Kętrzynie (dalej "Spółka"), KRS nr 0000344941, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w...

21 września 2020 - MSiG nr 184/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

WEZWANIE NR I akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Zarząd Spółki WARMIA S.A. z siedzibą w Kętrzynie (dalej "Spółka"), KRS nr 0000344941, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji...

26 sierpnia 2020 - MSiG nr 166/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Kętrzyn, dnia 19.08.2020 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WARMIA S.A. z siedzibą w Kętrzynie na dzień 28 września 2020 r. Zarząd Spółki WARMIA S.A. z siedzibą w Kętrzynie przy ul. B. Chrobrego 5, KRS nr 0000344941, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 KSH oraz § 24 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne...

25 czerwca 2020 - MSiG nr 122/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 16 czerwca 2020 r. dokonano wpisu nr 28 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

13 maja 2020 - MSiG nr 92/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 maja 2020 r. dokonano wpisu nr 27 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 maja 2020 - MSiG nr 92/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 maja 2020 r. dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 maja 2020 - MSiG nr 92/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 maja 2020 r. dokonano wpisu nr 25 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 maja 2020 - MSiG nr 92/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 1 maja 2020 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

11 marca 2020 - MSiG nr 49/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Spółki WARMIA S.A. z siedzibą w Kętrzynie przy ul. B. Chrobrego 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000344941 , działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 KSH oraz § 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 kwietnia 2020 r., o godz. 11 00 . Walne...

10 lutego 2020 - MSiG nr 27/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 3 lutego 2020 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

12 lipca 2019 - MSiG nr 134/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 5 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.