LIGHT HOUSE INVEST SP. Z O.O.

KRS 0000363558, REGON 301532445, NIP 7781474310
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
Data rejestracji w KRS 3 września 2010 r.
Adres siedziby ul. Wiejska 8/1, 61-019 Poznań (wielkopolskie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 18 pasujących ogłoszeń:

2 grudnia 2019 - MSiG nr 232/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidator spółki LIGHT HOUSE INVEST sp. z o.o. w likwidacji (KRS 363558 ) z siedzibą w Poznaniu (ul. Wiejska 8/1) ogłasza o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji ww. spółki z dniem 13.09.2019 r. i wzywa wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia...

28 listopada 2019 - MSiG nr 230/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 listopada 2019 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 listopada 2019 - MSiG nr 230/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 listopada 2019 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 listopada 2019 - MSiG nr 230/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 listopada 2019 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 czerwca 2018 - MSiG nr 117/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 maja 2018 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 czerwca 2018 - MSiG nr 117/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 maja 2018 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 czerwca 2018 - MSiG nr 117/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 maja 2018 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 czerwca 2018 - MSiG nr 117/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 maja 2018 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 czerwca 2018 - MSiG nr 117/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 maja 2018 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

19 czerwca 2018 - MSiG nr 117/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 maja 2018 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

31 października 2016 - MSiG nr 211/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 21 października 2016 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

26 lutego 2016 - MSiG nr 39/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 19 lutego 2016 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

17 lutego 2016 - MSiG nr 32/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 10 lutego 2016 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

17 lutego 2016 - MSiG nr 32/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 10 lutego 2016 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS.

31 marca 2015 - MSiG nr 62/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 24 marca 2015 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

20 stycznia 2012 - MSiG nr 14/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 5 stycznia 2012 r. dokonano wpisu nr 2 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

23 listopada 2010 - MSiG nr 227/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki komandytowe

Podmiot o numerze KRS 0000363558 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS.

20 września 2010 - MSiG nr 183/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 3 września 2010 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.