IDW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI

KRS 0000430462, REGON 101421462, NIP 7262650286
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności wykreślona
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z)
Data rejestracji w KRS 20 sierpnia 2012 r.
Adres siedziby al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 5, 91-859 Łódź (łódzkie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 7 pasujących ogłoszeń:

13 grudnia 2017 - MSiG nr 241/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 4 grudnia 2017 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

28 sierpnia 2017 - MSiG nr 165/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 4 sierpnia 2017 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

27 stycznia 2017 - MSiG nr 19/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidator Spółki IDW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Łodzi informuje, że otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia zgłaszali swoje...

11 stycznia 2017 - MSiG nr 7/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 stycznia 2017 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS, rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS oraz rubryk Likwidacja oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

11 stycznia 2017 - MSiG nr 7/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 27 października 2015 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

3 grudnia 2014 - MSiG nr 234/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 26 listopada 2014 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 września 2012 - MSiG nr 178/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 20 sierpnia 2012 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.