OPENCARD SP. Z O.O.

KRS 0000454784, REGON 180954381, NIP 5170362130
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności Działalność portali internetowych (63.12.Z)
Data rejestracji w KRS 15 marca 2013 r.
Adres siedziby al. Józefa Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (podkarpackie)

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Opencard sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 39 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

14 września 2020 - MSiG nr 179/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 4 sierpnia 2020 r. dokonano wpisu nr 31 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

14 września 2020 - MSiG nr 179/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 4 sierpnia 2020 r. dokonano wpisu nr 30 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

14 września 2020 - MSiG nr 179/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 4 sierpnia 2020 r. dokonano wpisu nr 29 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

11 września 2020 - MSiG nr 178/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym OPENCARD Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, sygn. akt V GRp 12/18, obwieszcza o złożeniu drugiego, trzeciego i czwartego sprawozdania z wykonania...

28 lipca 2020 - MSiG nr 145/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd OPENCARD sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000454784 (dalej "Spółka"), ogłasza, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 25.06.2020 r. podjęło uchwałę nr 4 o...

29 listopada 2019 - MSiG nr 231/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym OPENCARD Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, sygn. akt V GRp 12/18, obwieszcza o złożeniu pierwszego sprawozdania z wykonania...

22 lipca 2019 - MSiG nr 140/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 28 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

22 lipca 2019 - MSiG nr 140/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 27 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

17 lipca 2019 - MSiG nr 137/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 9 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

11 lipca 2019 - MSiG nr 133/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 4 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 25 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.

22 maja 2019 - MSiG nr 98/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000454784 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

8 maja 2019 - MSiG nr 88/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Nadzorca Sądowy Spółki OPENCARD Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie obwieszcza, iż w dniu 9.04.2019 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zatwierdził układ przyjęty w dniu 27.03.2019 roku na Zgromadzeniu...

25 kwietnia 2019 - MSiG nr 81/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Nadzorca Sądowy spółki OPENCARD Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie obwieszcza, iż w dniu 27.03.2019 roku sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, wydał postanowienie stwierdzające przyjęcie układu dotyczącego spółki OPENCARD Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w...

23 kwietnia 2019 - MSiG nr 79/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 16 kwietnia 2019 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS.

27 lutego 2019 - MSiG nr 41/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 7.02.2019 r. w sprawie przyśpieszonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika OPENCARD Sp. z o.o. z s. w Rzeszowie prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt V GRp 12/18, zwołano Zgromadzenie Wierzycieli, które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 10 00 w sali nr 29 Sądu Rejonowego w...

30 stycznia 2019 - MSiG nr 21/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 23 stycznia 2019 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS.

4 stycznia 2019 - MSiG nr 3/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w przyśpieszonym postępowaniem układowym OPENCARD sp. z o.o. z s. w Rzeszowie, sygn. akt V GRp 12/18, obwieszcza o złożeniu w dniu 6.11.2018 r. spisu...

23 listopada 2018 - MSiG nr 227/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 9 listopada 2018 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS oraz rubryk Informacja o postępowaniu upadłościowym oraz Informacja o postępowaniu naprawczym szóstego działu KRS.

14 listopada 2018 - MSiG nr 220/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 10 września 2018 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o postępowaniu upadłościowym szóstego działu KRS.

13 listopada 2018 - MSiG nr 219/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 3.09.2018 r., sygn. akt V GR 12/18, oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości i otworzył przyśpieszone postępowanie układowe w stosunku do OPENCARD Sp. z o.o. w Rzeszowie, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz Nadzorcę Sądowego w osobie...

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

W związku z publikacją rankingu przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko do 7 grudnia 2020 r. możesz uzyskać dostęp do 100 sprawozdań finansowych o 20% taniej!

Aby skorzystać z promocji, zaloguj się i wypełnij formularz zamówienia na stronie Moje konto.