PAWEŁ SZWEDOWICZ S.K.A.

KRS 0000485752
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 21 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

10 grudnia 2019 - MSiG nr 238/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 3 grudnia 2019 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

26 listopada 2019 - MSiG nr 228/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 19 listopada 2019 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

26 listopada 2019 - MSiG nr 228/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 19 listopada 2019 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

3 września 2019 - MSiG nr 170/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki jawne
3 lipca 2019 - MSiG nr 127/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 26 czerwca 2019 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

3 lipca 2019 - MSiG nr 127/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 26 czerwca 2019 r. dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 czerwca 2019 - MSiG nr 109/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 30 maja 2019 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o statucie, Kapitał spółki oraz Emisje akcji pierwszego działu KRS.

28 lutego 2019 - MSiG nr 42/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 21 lutego 2019 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS.

2 stycznia 2019 - MSiG nr 1/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki komandytowo-akcyjne

Komplementariusz spółki pod firmą PAWEŁ SZWEDOWICZ spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka), zawiadamia, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 grudnia 2018 r. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 60.000,00 zł przez umorzenie 10.000 akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł każda akcja, tj...

24 grudnia 2018 - MSiG nr 248/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 12 grudnia 2018 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o statucie, Kapitał spółki oraz Emisje akcji pierwszego działu KRS.

4 października 2018 - MSiG nr 193/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 11 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

3 października 2018 - MSiG nr 192/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 11 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

3 października 2018 - MSiG nr 192/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 11 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

9 marca 2018 - MSiG nr 49/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 2 marca 2018 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o statucie, Kapitał spółki oraz Emisje akcji pierwszego działu KRS.

15 grudnia 2017 - MSiG nr 243/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 6 grudnia 2017 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o statucie, Kapitał spółki oraz Emisje akcji pierwszego działu KRS.

18 października 2017 - MSiG nr 202/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 11 października 2017 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Informacje o statucie oraz Dane komplementariuszy pierwszego działu KRS, rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

27 maja 2016 - MSiG nr 101/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 19 maja 2016 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

12 maja 2015 - MSiG nr 90/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 30 kwietnia 2015 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

16 stycznia 2015 - MSiG nr 10/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki jawne

Podmiot o numerze KRS 0000485752 został wpisany w rubryce Sposób powstania spółki pierwszego działu KRS.

3 marca 2014 - MSiG nr 42/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

W dniu 24 lutego 2014 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o statucie oraz Dane komplementariuszy pierwszego działu KRS, rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.