C&A KAPITAŁ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI

KRS 0000505547, REGON 147190392, NIP 7010421959
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
Data rejestracji w KRS 10 kwietnia 2014 r.
Adres siedziby ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa (mazowieckie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 12 pasujących ogłoszeń:

22 listopada 2019 - MSiG nr 226/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 15 listopada 2019 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

23 października 2019 - MSiG nr 206/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 16 października 2019 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

9 lipca 2019 - MSiG nr 131/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

6 listopada 2018 - MSiG nr 215/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 3 sierpnia 2018 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryk Likwidacja oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

17 października 2018 - MSiG nr 202/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

"Zgromadzenie Wspólników Spółki C&A Kapitał Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwałą z dnia 26.04.2018 r. postanowiło rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Spółki. Likwidator ALEXANDRU...

19 marca 2018 - MSiG nr 55/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 12 marca 2018 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

24 kwietnia 2017 - MSiG nr 79/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 13 kwietnia 2017 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

5 sierpnia 2016 - MSiG nr 151/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 28 lipca 2016 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

27 października 2015 - MSiG nr 209/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 20 października 2015 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

25 sierpnia 2015 - MSiG nr 164/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 18 sierpnia 2015 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 listopada 2014 - MSiG nr 218/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 3 listopada 2014 r. dokonano wpisu nr 3 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

17 kwietnia 2014 - MSiG nr 75/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 10 kwietnia 2014 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.