Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

POLONIA WARSZAWA SA

KRS 0000522460, REGON 147440802, NIP 5252596006
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki akcyjne
Przedmiot działalności Działalność klubów sportowych (93.12.Z)
Data rejestracji w KRS 16 września 2014 r.
Adres siedziby ul. Konwiktorska 6/205, 00-206 Warszawa (mazowieckie)

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Polonia Warszawa SA sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 54 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 3:

20 października 2021 - MSiG nr 204/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 6 października 2021 r. dokonano wpisu nr 33 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

20 października 2021 - MSiG nr 204/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 6 października 2021 r. dokonano wpisu nr 32 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

20 października 2021 - MSiG nr 204/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 6 października 2021 r. dokonano wpisu nr 31 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

20 października 2021 - MSiG nr 204/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 6 października 2021 r. dokonano wpisu nr 30 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

20 października 2021 - MSiG nr 204/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 6 października 2021 r. dokonano wpisu nr 29 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

20 października 2021 - MSiG nr 204/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 6 października 2021 r. dokonano wpisu nr 28 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

20 października 2021 - MSiG nr 204/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 6 października 2021 r. dokonano wpisu nr 27 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

20 października 2021 - MSiG nr 204/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 6 października 2021 r. dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

10 sierpnia 2021 - MSiG nr 153/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Drugie zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Polonii Warszawa S.A. Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000522460 (Spółka), na podstawie art. 560 KSH, niniejszym dokonuje drugiego zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną...

26 lipca 2021 - MSiG nr 142/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Polonii Warszawa S.A. oraz zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000522460 (Spółka), na podstawie art. 560 KSH, niniejszym dokonuje pierwszego zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie...

2 marca 2021 - MSiG nr 41/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) po raz piąty wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul...

15 lutego 2021 - MSiG nr 30/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 16 ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) po raz czwarty wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul...

29 stycznia 2021 - MSiG nr 19/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 16 ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) po raz trzeci wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul...

22 stycznia 2021 - MSiG nr 14/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 15 stycznia 2021 r. dokonano wpisu nr 25 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu, Informacje o statucie, Kapitał spółki oraz Emisje akcji pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

14 stycznia 2021 - MSiG nr 8/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz drugi wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul...

24 grudnia 2020 - MSiG nr 251/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) po raz pierwszy wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul...

2 listopada 2020 - MSiG nr 214/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLONIA WARSZAWA S.A. Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000522460 , działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 i art. 4065 KSH oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ) na dzień 26 listopada...

23 października 2020 - MSiG nr 208/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd Polonia Warszawa S.A., działając na podstawie art. 358 § 3 KSH, ogłasza wykaz dokumentów akcji Spółki unieważnionych uchwałą Zarządu nr 1 z dn. 14.10.2020 r. w związku z dezaktualizacją treści dokumentów w zakresie informacji o ich wartości nominalnej, na skutek obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji z...

10 września 2020 - MSiG nr 177/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

OGŁOSZENIE O WEZWANIU AKCJONARIUSZY I POSIADACZY AKCJI NA OKAZICIELA ORAZ IMIENNYCH POLONII WARSZAWA S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁCE CELEM ICH WYMIANY NA NOWE W związku z utratą aktualności treści dokumentów akcji Polonia Warszawa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (Spółka) w zakresie informacji o ich wartości nominalnej, na skutek obniżenia kapitału...

22 czerwca 2020 - MSiG nr 119/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 9 czerwca 2020 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu, Informacje o statucie, Kapitał spółki oraz Emisje akcji pierwszego działu KRS oraz rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS.