GEOTERMPROJEKT SP. Z O.O. SP.K.

KRS 0000856725, REGON 384849367, NIP 7272839890
Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji
Status działalności aktywna
Forma prawna spółki komandytowe
Przedmiot działalności Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
Data rejestracji w KRS 1 września 2020 r.
Adres siedziby ul. Jerzego Bajana 8A, 94-239 Łódź (łódzkie)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

21 września 2020 - MSiG nr 184/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki komandytowe

W dniu 1 września 2020 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o umowie, Sposób powstania spółki oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS, rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

15 września 2020 - MSiG nr 180/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Inne

OGŁOSZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI Zarząd Komplementariusza Spółki Geotermprojekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000856725 , niniejszym ogłasza w trybie art. 570 KSH o przekształceniu Geotermprojekt.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (KRS 0000813574...

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach