Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 126/2009 (3229) z 1 lipca 2009 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 8665.INF ORION INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 8666.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-USŁUGOWE "TRANS-EC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8667."EUROPA INDUSTRIAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 8668.PAREX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8669.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PAWDOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 8670."ALMIKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 8671."RECYCLINIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8672.AGAT CONSULTING & MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 8673.SOLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8674.WEINHAUS JAKOB GERHARDT-POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8675."KORIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8676."MILIKOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 8677."NIERUCHOMOŚCI I PIENIĄDZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8678.BB TECHNOLOGIE Spółka z o.o.
Poz. 8679.KONSTRUKCJA-BUDOWA-KOOPERACJA "KBK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8680.DEMONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8681.MELTEC POLSKA Spółka z o.o.
Poz. 8682.NIERUCHOMOŚCI INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 8683.FF & K INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8684.N.E.T. WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Spółki akcyjne

Poz. 8685."ELTERIX" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 8686.FABRYKA PIERŚCIENI TŁOKOWYCH "PRIMA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 8687.DZ BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 8688."GRUPA PRZEMYSŁOWA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 8689."NEWAG" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 8690.SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 8691.PRESTIGE PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 8692.SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 8693.TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 8694.TRAKCJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8695."DOLNOŚLĄSKI PARK RECYKLINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 8696."M.G. TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 8697."COSIMO MARTINELLI POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8698."AGROLANDIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8699.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "BLOKAMID" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8700.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KORPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 8701.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLONIA" W UPADŁOŚCI
Poz. 8702.Symonajć Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Prywatna AVE
Poz. 8703.Gęgotek Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Akcesoria Metalowe
Poz. 8704.PRYWATNA KOMUNIKACJA MIEJSKA "FOR-BUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 8705.LIKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 8706.Mika Mirosław prowadzący działalność gospodarczą w Stróżach, w upadłości
Poz. 8707.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MOBEX" SPÓŁKA JAWNA JÓZEF KWIECIŃSKI - IWONA KWIECIŃSKA - EDMUND ŚCIGAŁA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 8708."CORNEX LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 8709."ENERGOTECHNIKA-MARKET" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8710."INSTAL-POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 8711.HENKELMAN I S-KA SPÓŁKA JAWNA GARBARNIA ADA

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 8712.4 MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 8713."KONFEKTIA ANCHY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 8714.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO W LIKWIDACJI

9. Inne

Poz. 8715.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SAMTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 8716.AWK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM

3. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 8717.FABRYKI OBUWIA "KRISBUT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 8718.ZAKŁAD MECHANICZNY "METAL-ZAMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

5. Inne

Poz. 8719."LETA" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 8720.Wnioskodawca Miękicki Janusz
Poz. 8721.Wnioskodawca Gmina i Miasto Odolanów
Poz. 8722.Wnioskodawca S-Collect Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Warszawie
Poz. 8723.Wnioskodawca ASEKURACJA Spółka z o.o. w Sopocie
Poz. 8724.Wnioskodawca Kacprzak Zbigniew
Poz. 8725.Wnioskodawca Krawczyk Jerzy i Krawczyk Irena
Poz. 8726.Wnioskodawca Gmina Narol
Poz. 8727.Wnioskodawca Pasikowska Jolanta
Poz. 8728.Wnioskodawca Rogalski Zbigniew
Poz. 8729.Wnioskodawca Stępkowie Teresa i Andrzej
Poz. 8730.Wnioskodawca Świtalik Maria
Poz. 8731.Wnioskodawca Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Olsztyn

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego

Poz. 8732.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Łódź

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 8733.Wnioskodawca RONDO Spółka z o.o. w Żywcu
Poz. 8734.Wnioskodawca Marczak Sylwia
Poz. 8735.Wnioskodawca ELTEL Networks Olsztyn S.A. w Gutkowie
Poz. 8736.Wnioskodawca Domżałowicz Marianna
Poz. 8737.Wnioskodawca Krawiec Jan
Poz. 8738.Wnioskodawca Krzyżaniak Janina
Poz. 8739.Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Kaliski
Poz. 8740.Wnioskodawca Kołodziejczyk Urszula

5. Ustanowienie kuratora

Poz. 8741.Wnioskodawca Stowarzyszenie pn. Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Poznaniu
Poz. 8742.Wnioskodawca Felczak Irena
Poz. 8743.Wnioskodawca Leś Iwona

6. Inne

Poz. 8744.Wnioskodawca Osmałek Adam

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 89172.ADJ HAUS CICHOPEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89173.MOTOZBYT BIS K.PODHAJNY, M.KARWAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89174.PACK INNOVATIVE M.ZUBRZYCKA-DZIOBA J.LUBERDA SPÓŁKA JAWNA

d) Spółki komandytowe

Poz. 89175.EKO CONCEPT T. KARNSTEDT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 89176.IFT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 89177.MAJ-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 89178."AGAPE-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89179."AGRODAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 89180.ALTMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89181.ANDIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89182.AW & MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89183.CHALLANGE TWENTY EIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89184.CONSILIUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89185.DOLNOŚLĄSKIE ELEKTROWNIE WODNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89186.FRUIT-TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89187.GRUPAQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89188.INTERNET FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89189.JELLICOE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89190.KCMB NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89191.MOBISERVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89192.MONDAY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89193.MULTICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89194.NET4NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89195.OPERE GENERALI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89196.PROCENCIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89197.RACIBORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89198.SECTOR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89199.SOVIREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89200.TAMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89201.TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89202.VILLENEUVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89203."WARMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89204.WEST LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89205.WINNICE WISŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

h) Spółdzielnie

Poz. 89206.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH ZIEMI PYRZYCKIEJ "KŁOS"

o) Fundacje

Poz. 89207.FUNDACJA WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SHAMROCK"
Poz. 89208.FUNDACJA WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 89209.OPEN SKY DATA SYSTEMS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 89210.A.S. SIERANT PPHU "SIERANT" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89211.ADI-2 SPÓŁKA JAWNA ADAM I EWA KĘDZIORCZYK
Poz. 89212."AGROFIRMA PUCHAŁA" TADEUSZ I CZESŁAWA PUCHAŁA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 89213."AGROHURT" DOJRZEWALNIA SERÓW SPÓŁKA JAWNA KUPREL C.L
Poz. 89214.AKN PHARMA M. M. RZYTKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89215."ARDEKS" SPÓŁKA JAWNA W.FORTECKI I S-KA
Poz. 89216."BARTEX" KLUZA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89217.BUDOWLANO-REMONTOWO-HANDLOWA "EVEREST" WOJECIECH GRYŁKO, KRZYSZTOF PAPUGA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89218.COVER MACIEJ KAMIŃSKI, JAROSŁAW PAPIERZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89219."CUKIERNA KOCH" M.H.J. KOCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89220."DELIKATESY" J. ŚWIDERSKI, H. MILCZARSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89221."DĘBOS" DĘBIAK, SORDYL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89222."DOG-MAT OKOROWSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89223.DROBUMEX ARTUR JAGUŚ, MAREK BUCIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89224."EKO NATURA" P.A. KOROL, A. FILIMONIUK, J. BARTOSZUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89225.FABRYKA FARB "KUJAWIAK" SPÓŁKA JAWNA CZESZYŃSCY
Poz. 89226.FARMAKON SPÓŁKA JAWNA BIELECKA, KOPROŃ, MATWIEJCZYK, WOŹNIAK
Poz. 89227.FIRMA HANDLOWA DOM TECHNICZNY HENRYK ŁUCZYŃSKI, JANUSZ WIECZOREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89228.FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "PROGRESJA" T.W.R. WALENTYNOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89229."ITA INTERIOR" A.KOWALCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89230.J&M M. KOWALIK, T. KOWALIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89231."KAMA B.ZUBRYCKA I J.ZUBRYCKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89232.KAWKA KRZYSZTOF KAWKA ZBIGNIEW "KAWPOL" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89233.KRAKOWSKI KLUB TENISOWY NA BŁONIACH SPÓŁKA JAWNA M. MACIANTOWICZ, M. SADZIK
Poz. 89234.KRAM SIENICKI, NIEDWOROK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89235.KRIG I.BROLA J.WĘGIEL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89236."LAMPOL-URBAN, ZIELIŃSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89237.LOGISTYKA KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89238."MARTEX - W.CIEŚLIŃSKI I K.KRÓL" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89239.MEGA HOUSE KARASEK VEL KARASIEWICZ, DUCHNOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89240."PAKON" KWIATKOWSKI I SPÓŁKA - SPÓŁKA JAWNA FORMA SKRÓCONA: "PAKON" KWIATKOWSKI I SPÓŁKA - SP.J
Poz. 89241."PAŁUKI" E.M. GŁUSZCZYŃSCY. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89242.PPH MARIOLA I JANUSZ SZALCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89243."PROFAKTOR" KULESZA, FRANKOWSKI, JÓŹWIAK, ORŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89244.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BRACIA OLBRICH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89245.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JĘDROCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89246.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE "ELUS" KAZIMIERZ HINC, LESZEK KUŹMA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89247.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "LIBRA" J.SKOCZYLAS T.SKOCZYLAS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89248.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELPRO" ROGULSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89249.RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89250.RIVER JACEK BATOR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89251.SANIT-POL GRUPA SBS SPÓŁKA JAWNA HURTOWNIA ARMATURY SANITARNEJ I TECHNIKI GRZEWCZEJ JAN STELMACH I JERZY SZAMAŁEK
Poz. 89252.SEL DARIUSZ SZYMLA, JAN CZOPAR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89253.STYLER GRZEGORZ LITEWKA, SZYMON ROMANIEWSKI, JACEK ŻUPNIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89254.SZARKOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89255.TEBO SPÓŁKA JAWNA - BOŻENA I TEODOR MAGRIAN
Poz. 89256.TECHDENT CENTER - TASIEMSKI PIOTR, TASIEMSKI JAKUB SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89257.TYGRO TYMOTEUSZ WARMIŃSKI, GRZEGORZ SKÓRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89258."WALDI" ZAWIDZKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89259."WIT" B.J.J. WITEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 89260.ZAKŁAD BUDOWY I REMONTÓW SIECI ENERGETYCZNYCH SPÓŁKA JAWNA-JACEK KWIENDACZ I WSPÓLNICY

d) Spółki komandytowe

Poz. 89261."AL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 89262.DELOITTE LEGAL, PASTERNAK I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 89263.GRILL-IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 89264.GRUPA DORADCZO-INWESTYCYJNA KONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 89265."IMPULSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 89266.LM SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 89267."MARGO" SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 89268."NOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 89269.POLONIA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 89270.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BISTAR" K. BURAK I S-KA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 89271.RESTAURACJA SFINKS PAWEŁ MICIŃSKI VEL MIECIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 89272.WEIL, GOTSHAL & MANGES - PAWEŁ RYMARZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 89273.ASSETS MANAGEMENT EQUITY FELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 89274."INWESTYCJE HPF II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 89275.PK 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA DAWNIEJ: PROJEKT KOMERCYJNY 4 SP.Z O.O
Poz. 89276."PRO-THERM GRUPA MIKORSKI, NOWICKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 89277."100-SIO" BIURO USŁUG I EKSPERTYZ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89278.ABW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89279."AG FINANCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 89280.AGENCJA OCHRONY MIENIA I OSÓB "OSKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89281.AGENCJA WDRAŻANIA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA "HEKTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89282.AGRO-BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89283.AGROPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89284."AKILI FILM PRODUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89285."ALBA DOLNY ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 89286.ALBERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89287.ALCEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89288."ALHEN ARTSZKŁO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89289."AMCONEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89290."ANEMOS REN-EL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89291.APTEKI NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89292.AQUA ALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89293.ARENA CLASSICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89294."ARGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89295.ARPIO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89296.ART-EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89297."ARTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89298.ASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIOEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89299."ASTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89300."AURA CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89301.AUSTROTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89302."AW HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 89303.B.L.Z. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89304.B+M POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89305."BACKER OBR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89306.BAJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89307.BAKARNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89308.BALATON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 89309."BALTIC INSURANCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89310.BELTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89311.BELVEDERE - CAFE ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89312."BEMOWO INVEST 4" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89313."BERO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89314.BETA HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89315.BINGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89316.BIURO DORADZTWA I POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO E.C.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89317.BIURO PROJEKTÓW "PRONAFTA 2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89318.BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89319.BIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89320."BIZNES INTEGRACJA CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89321."BOLDOR ACCESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89322."BOXOFFICE.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89323."BREL-MAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89324."BRUGGEN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89325.BUDMEN PRETTY HOUSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89326.BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89327.BYDGOSKA MEDYCZNA PRZYCHODNIA "CENTRUM" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89328."CASTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89329.CAT TRAFFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89330.CB PANEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89331."CDW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89332."CEKOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89333.CENTRUM FARMACEUTYCZNE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89334.CENTRUM INFORMATYKI PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO ETOB
Poz. 89335."CENTRUM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ DANYCH C&C" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89336."CENTRUM OPERACYJNE STO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89337.CHANGE LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89338."CHR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89339.CITIGROUP GLOBAL MARKETS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 89340.COCA-COLA HBC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89341."CONVIVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89342."CRACOW BUSINESS SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89343.CSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89344.CSM ZBROJARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89345."CTI-PRO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89346.DAYGLOB CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89347.DECORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89348."DEGUSTATORNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89349.DELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89350.DELTA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89351."DIMAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89352.DIORA - ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89353.DISPLAY FLASH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89354."DOM HANDLOWY NAUKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89355."DORJAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89356."DOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
Poz. 89357."DPI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89358.DREWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO HANDLU I USŁUG
Poz. 89359."DREWNO VOX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89360.DRUKARNIA BAŁTYCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89361.DRUKARNIA OFFSETOWA BORYS ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89362."DYNAMIX - CENTRUM SPORTU I REKREACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 89363.E 30 INDUSTRIAL CENTER X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89364."E. J. DANPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89365."EATON AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 89366.ECOEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89367."EFEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89368.EFESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89369.EFFORTEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89370."EKOLOGICZNE CENTRUM TURYSTYCZNE PRZY JEZIORZE GWIAZDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89371."EKOTUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89372.ELECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89373.ELEGANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89374."ELEKTRIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89375."ELKOMEX-98" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89376.ELPROSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89377."EMERALD PUB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89378."EMFESZ NG POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89379.ENERGA OŚWIETLENIE SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89380."ENERGOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89381."ENERGOTEST-GDAŃSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89382.ENERMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89383.ENGEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89384."ENJOT SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89385.EOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89386."EPOKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89387.ESTELLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89388.ETANCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89389."EURO AKTA CENTRALNA SKŁADNICA AKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89390.EURO MALL CENTRE MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89391.EURO-KERZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89392.EUROCENT XIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89393.EUROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89394.EUROEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89395."EUROENERGIA-AL" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89396."EUROEXPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89397."EUROINWEST" CDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89398."EUROPA INDUSTRIAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 89399.EWAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89400.EWE ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89401."EWFE-POLONIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89402."FAMAD" FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89403.FIDELITY INFORMATION SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89404.FIELMANN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89405.FIELMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89406.FINMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89407.FIRMA BUDOWLANA "JURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89408.FIRMA INŻYNIERSKO-HANDLOWA "CONBEST" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89409.FIRMA WANICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89410.FOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89411.FRONTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89412.FURTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89413."FUTURE 1ST INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89414.G4S HOLDINGS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89415.GARMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89416.GAZ-REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89417.GC I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Poz. 89418.GDAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89419."GERO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89420.GHB SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89421.GIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89422."GIP CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89423.GLOBAL-SAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89424."GLOBE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89425.GMT ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89426."GMW CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89427.GONLUART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89428.GOOD FOOD SERVICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89429.GORZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE "PRYZMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89430.GOSPODARKA KOMUNALNA W BABICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89431.GREEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Poz. 89432.GRUPA DORADCZO-INWESTYCYJNA "KONSULTANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89433.HANDEL LOGISTYKA SERWIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89434.HBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89435."HNP MONTAŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89436."HOME CENTER WARSAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89437.HQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89438."HYDROTON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89439.IGEPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89440.INTECHMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89441.INTER ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89442.INTER GROCLIN TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89443."INTER-SICHERHEITS-TECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89444."INTERDRUK CORPORATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89445."INVEST & CONSULTING PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89446."INVEST & CONSULTING PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89447."INVESTBUD MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89448.ITD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89449.IWAGO - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89450.IWIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89451."JAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89452."JANIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89453.JANKI PREMIUM RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89454."JANTAR 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89455."JAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89456."JEKON INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89457.JP PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89458."JULTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89459."KAN-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89460."KARBONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89461."KASTILLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89462."KISBEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89463."KLEINMANN-WYROBY METALOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89464."KOBRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89465.KOLEJOWE CENTRUM MEDYCZNE OLSZAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89466.KONSALNET KONWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89467."KONSALNET-INOWOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89468.KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89469.KOPALNIA GRANITU "GNIEWKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89470.KOŚCIERSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89471.KPMG AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89472.KPMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89473.KRAKOWSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89474.KRUSZ-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89475."KUHNL & SCHMIDT ARCHITEKCI I INŻYNIERZY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 89476.L. PAPAPHILIPPOU & CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89477."L&S POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89478."LABORATORY & CO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89479.LABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 89480.LAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89481."LAMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89482."LBS BŁAUT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89483."LECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89484.LIM JOINT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89485.LINDHORST ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89486."LOXXESS-TRANSTEAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89487.LR SANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89488.LUMBA HANDEL DREWNEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89489.ŁOMŻYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89490."MAKROCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89491.MAPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89492."MARATON TIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89493."MARBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 89494.MARTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89495."MATERIAŁY BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89496.MBI - MAŁOPOLSKIE BIURO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89497.MBM METROPLAN BUDOWA MIESZKAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89498.MED-GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89499.METALCHEM - KOŚCIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89500."METALCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 89501."METALPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89502.METROPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89503.MHB BUDOWA I MONTAŻ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89504.MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89505.MITRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89506.MODERN-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89507."MODUŁ KONTRAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89508."MOELLER ELECTRIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89509.MOORE STEPHENS CENTRAL AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89510.MORSKA AGENCJA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89511.MPRE-SPÓŁKA PRACOWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89512.MULTIMEDIA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89513."N.B.C. POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89514.NALCO MOBOTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89515."NAREW-OSTROŁĘKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89516."NAUTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89517.NCC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89518."NET-BANKING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89519.NEW STORE EUPOPE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89520.NGK CERAMICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89521.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89522.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NEUROLOG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89523.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA NR 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89524.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA RODZINNA "MOKOTOWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89525.NIERUCHOMOŚCI OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89526.NIGHTINGALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 89527.NOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89528.NOWBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89529."NOWY ZŁOCIEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89530.NP PROPERTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89531."OAZA ZDROWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89532.ODLEWNIA "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 89533.OLSZTYŃSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89534.OLSZTYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89535."OPALIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89536.ORCO APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89537.OSIEDLE NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89538.OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89539."P.A.D. TECHNOLOGIES LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89540."P.M.E. TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89541.P.W. THERMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89542."PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY POLSKA-WSCHÓD W SUWAŁKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 89543."PARTNER KALENDER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89544."PARTYTURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89545.PATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89546."PEPINO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89547.PEREPECZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89548.PERFEKT BAU LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89549.PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89550.PIASTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89551.PKF AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89552."PLANICON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89553."PLASTIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89554.PLUS BIURO RACHUNKOWE I DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89555."POLKAT HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89556.POLMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89557.POLSKA GRUPA PRAWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89558.POLSKI INSTYTUT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89559.POLZUG INTERMODAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89560.POMERANIA FRUCHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89561.POMMIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89562.POMMIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89563.POMORSKIE CENTRUM OBSŁUGI ROLNICTWA "ELEWATOR JABŁOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89564.PORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89565.PORTFOLIO REAL ESTATE 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89566.PPU "TEMIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89567.PRESTIGE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89568.PRETIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89569."PRIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89570.PRINTING PARTNERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 89571.PRO - FEMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89572."PRO MOBILE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89573.PRO-MEDIA-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89574.PROFMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89575.PROLIBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89576."PROSPERITI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89577.PRYLIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89578.PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "POMERANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89579.PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "VECTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89580.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ARDOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89581."PRZEDSIĘBIORSTWO HADJEV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89582."PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GAZDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89583.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE "GARIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89584.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "SEPOK-96" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89585.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "UNITURIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89586.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89587.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE KOMTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89588.PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE "PROXIMA-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89589.PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89590.PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI "ALLPLAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89591.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "PREMAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89592.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "STALBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 89593.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "OLBUD-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89594.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BELDREWPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89595.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "IMKAREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89596.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "METALIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89597.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "REMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89598.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ILKUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OLKUSZU
Poz. 89599.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE FORMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89600.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE KOZBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89601.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ESBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89602.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SADEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89603.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "METPICO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89604.PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "AURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89605.PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO TRZEMESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89606."PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89607.PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI BIUROWEJ "LANTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 89608.PRZEDSIĘBIORSTWO TELEELEKTRONICZNE "TELPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89609.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AD ACTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89610.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DROBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89611.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ENERGOTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 89612.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRAB" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89613.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INTERGOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89614.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JAMES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89615.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PAPIRUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89616.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VIRGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89617.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKSPORT-IMPORT "ML" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89618.PSO K. PISKORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89619."PUBLICIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89620.PURZECZKO - GRUPA SECURITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89621.Q FACILITY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89622."QUAD/WINKOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89623.QUATTRO TOWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89624.R S KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89625."R-PRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89626.R.R. DONNELLEY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89627.RADZIEJOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89628."RCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 89629."REBUDROG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89630.RESOURCE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89631.RI DA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89632."ROST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89633.ROULEX-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89634.ROYCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 89635.ROZRYWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89636.RZEPISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89637.SAMBUD-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89638.SANATORIUM UZDROWISKOWE "ZGODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89639.SCHREDER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89640.SENATOR BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89641."SHADOW GMBH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89642.SHANGHAI POLAND - CHINA EXPORT IMPORT MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89643."SHIPSERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89644.SILBER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89645.SILESIA MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89646.SIÓDME NIEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89647.SJAELSO POLAND DZETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89648.SJAELSO POLAND ETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89649.SJAELSO POLAND GAMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89650.SJAELSO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89651.SMART POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89652.SMART PRACTICAL LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89653."SORPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89654.SPEDYCJA PAWBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89655.STAR LINE ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89656."STEFANEL POLONIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89657.STI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89658.STOCZNIA WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89659.SWIFT AVIANA CARGO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89660.TAMROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89661.TCHAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89662.TEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89663."TECHMEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89664."TELEKTRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 89665.TELKOM - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89666.TERMO-TECHNIKA OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 89667."TMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89668.TORO TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89669.TOURISMUS-CENTRUM "BALTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89670.TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "INWESTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 89671."TOYA" -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89672."TRANS-MARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89673."TRANSLOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 89674."TRANSPETROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89675."TRANSREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89676.TRANSTAR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89677.TVAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89678.TWÓJ DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89679.TYTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89680."UNIFOOD POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89681."URBAŃSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89682.VALODE ET PISTRE ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89683.VENGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89684.VILLA CZTERY PORY ROKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 89685."VOSS AUTOMOTIVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 89686.WARYŃSKI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89687.WB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89688.WETRON-AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89689.WHITE SHELL INVESTMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89690."WI-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89691.WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "PROGRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89692."WOOLLER LIMITED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89693.ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89694."ZAGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 89695.ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89696."ZAKŁAD MIĘSNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 89697.ZAKŁAD PRODUKCJI CYWILNEJ W ŚWIDNIKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 89698.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "CERPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89699.ZAKŁAD TRANSPORTU ENERGETYKI "ZT I SZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89700.ZAKŁAD USŁUG I ROBÓT WODNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89701.ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "PATENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89702.ZAKŁADY MIĘSNE "PREZROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 89703.ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI I WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI "PERFEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 89704.ABM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89705.ABS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89706.BIOAGRA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89707.BZ WBK-AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89708.CENTRUM GIEŁDOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89709."CESAR-LEASING" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 89710.CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89711."DB SECURITIES" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89712.DELOITTE BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89713."DOM DEVELOPMENT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89714.ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89715.ELEKTROWNIA "KOZIENICE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89716.FABRYKA ZMECHANIZOWANYCH OBUDÓW ŚCIANOWYCH "FAZOS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89717.FABRYKI MEBLI "FORTE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89718.G4S SECURITY SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89719.GWJ FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89720.INFOR PL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89721."INTERNET GROUP" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89722.INWIDO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89723.KRAFT FOODS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89724.KRAKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89725."MENNICA-METALE SZLACHETNE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89726.MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89727.MPO SITA LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89728."NORD INVESTMENTS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89729.NOVAINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89730.PGE ZAKŁAD ENERGETYCZNY BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89731.POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89732."PRACOWNICZA SPÓŁKA URSUS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89733.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY RUROCIĄGÓW I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH MEGAGAZ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89734.PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYKI ZETO BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89735.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89736.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89737.PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE "USTROŃ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89738.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE
Poz. 89739.RADOMSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89740.RADOMSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89741."ROLDROB" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89742."SYSTEM" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89743.ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA-AZOT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89744.ZAKŁADY PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 89745."ZIAD BIELSKO-BIAŁA" SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 89746.BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTRZĘBIU ZDROJU
Poz. 89747.BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE
Poz. 89748.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CZORSZTYNIE Z SIEDZIBĄ W KLUSZKOWCACH
Poz. 89749.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 89750.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 89751.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" KISZKOWO
Poz. 89752.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" STRUMIEŃ - PRUCHNA
Poz. 89753.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BOBOWEJ
Poz. 89754.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RZEPIENNIKU STRZYŻEWSKIM
Poz. 89755.HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "HURT"
Poz. 89756.INWESTORSKO PROJEKTOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "INWESTPROJEKT"
Poz. 89757.LEKARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
Poz. 89758.MEBLOMET - SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Poz. 89759.POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHRZANOWIE
Poz. 89760.PRODUKCYJNO-HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "BONEX"
Poz. 89761.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "ZGODA" W LIKWIDACJI
Poz. 89762."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
Poz. 89763."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ROBOTNIK" W ZAMOŚCIU
Poz. 89764."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MIĘDZYCHODZIE W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 89765."SPOŁEM" SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SIEMIANOWICACH ŚL
Poz. 89766."SPOŁEM" WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW ŚRÓDMIEŚCIE
Poz. 89767.SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA W GŁÓWNYM URZĘDZIE STATYSTYCZNYM
Poz. 89768.SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "SDIS-PROJEKT"
Poz. 89769.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW KONSERWACJI ZABYTKÓW
Poz. 89770.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW OŚWIATOWYCH
Poz. 89771.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
Poz. 89772.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOCIERZEWIE
Poz. 89773.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SKRZYDLNEJ
Poz. 89774.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMPEX"
Poz. 89775.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁANIEC"
Poz. 89776.SPÓŁDZIELNIA PRACY "ERMET" W LIKWIDACJI
Poz. 89777.SPÓŁDZIELNIA PRACY "SPEDYTOR MAZURSKI"
Poz. 89778."SPÓŁDZIELNIA PRACY LEKARZY SPECJALISTÓW I STOMATOLOGÓW" VITA" Z SIEDZIBĄ W LEGNICY
Poz. 89779.SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W BRAŃSKU
Poz. 89780.USI SPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA W POZNANIU
Poz. 89781.WSI "WARSZAWSKA"
Poz. 89782.ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Poz. 89783.ZAMBROWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

j) Jednostki badawczo-rozwojowe

Poz. 89784.INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH

n) Stowarzyszenia

Poz. 89785."GRUPA AKTYWNEJ REHABILITACJI - REKRYTERINGSGRUPPEN" W ZIELONEJ GÓRZE
Poz. 89786.KLUB WYSOKOGÓRSKI W NOWYM SĄCZU
Poz. 89787.KOŁO ŻARSKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA
Poz. 89788.NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH
Poz. 89789.POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W CIESZYNIE
Poz. 89790.STOWARZYSZENIE - ORGANIZACJA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW REGIONU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Poz. 89791.STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CZERNIAKA
Poz. 89792.STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI JAWORZNIK
Poz. 89793.STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE W ŻARACH
Poz. 89794.STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "BĄDŹCIE Z NAMI"
Poz. 89795.STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINOM HUTNICZYM
Poz. 89796.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHÓRU KAMERALNEGO UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
Poz. 89797.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI DOLIŃSKIEJ
Poz. 89798.ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW DOMÓW

o) Fundacje

Poz. 89799.AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Poz. 89800.DIECEZJALNA FUNDACJA IM. KSIĘDZA KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA
Poz. 89801.FUNDACJA IM. BPA ANTANASA BARANAUSKASA "DOM LITEWSKI" W SEJNACH
Poz. 89802.FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "OMEGA"
Poz. 89803.FUNDACJA ŁĄCZENIE ŚWIATÓW
Poz. 89804.FUNDACJA NA RZECZ INICJATYW PRACOWNICZYCH "KPIS - CRACOVIA"
Poz. 89805.FUNDACJA NUOVA
Poz. 89806.FUNDACJA PRO FUTURO
Poz. 89807.PERŁA MAŁEGO MORZA

p) Cechy rzemieślnicze

Poz. 89808.CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 89809.AIR FRANCE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 89810.CRC INDUSTRIES EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 89811.DRESDNER LACKFABRIK NOVATIC GMBH & CO.KG ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Poz. 89812.HANJIN LOGISTICS EUROPE B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 89813.LGA BAUTECHNIK GMBH ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 89814.MLC WORLD CARGO CO., LTD. ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 89815.RAMOS SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS S.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA HISZPAŃSKIEGO ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 89816.TAKENAKA EUROPE GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 89817."THE PARTNERS IN RELOCATION GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 89818.KLUB SPORTOWY "POSNANIA"
Poz. 89819.STOWARZYSZENIE SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SSON"

p) Związki zawodowe

Poz. 89820.NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY KIEROWCÓW