Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 210/2009 (3313) z 27 października 2009 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 13348.AUTO-POL-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 13349."VERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13350.MET-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13351."OBORY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13352."POLSKIE SZKŁO DOUBLE B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13353."VIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13354.BLACK & VEATCH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13355."GESTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13355."DOMUSLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13356."APLAUZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13357."KLK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13358."REVENUE ASSURANCE COUNSELLORS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13359.CHOJNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13360.MERITUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13361.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "STYLE" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13362."ROLL" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13363."M. KRASOWSKA - KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13364."CODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13365."FAMEG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13366."LORTON SECURITIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Poz. 13367."CYKLAMEN INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13368.BIELSAT.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13369.DANBALT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13370.ESSENT ENERGY TRADING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13371.STREAM COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13372."POLSKIE PROFESJONALNE WYDAWNICTWA PRASOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13373.VON SCHAEWEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13373.WELDUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13374."VISION EXPRESS SP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13375."PLATFORM GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13376.INFINITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13377.INWENT SMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13378."ANDRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13378."ANDRA PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13379."PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH BUDOWNICTWA WARSZAWA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

3. Spółki akcyjne

Poz. 13380."RODAN SYSTEMS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13381.CENTRALA ZAOPATRZENIA HUTNICTWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13382.ZAKŁADY MECHANICZNE "PZL-WOLA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13383.PRZEMBUD GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13384.Global Financial Invest Polska Spółka Akcyjna w Rudzie Śląskiej
Poz. 13385.EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13386.BIZTECH KONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13387.FEROCO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13388."TECHNOLOGIE INTERNETOWE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13389.HUTA "ZABRZE" SPÓŁKA AKCYJNA

4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Poz. 13390.POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13391."M & M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 13392.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DETALPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 13393."ALIBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13394.ORKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 13395.ZAKŁADY TEKSTYLNE "WOMAREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 13396.Szemik Stanisław prowadzący działalność gospodarczą

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 13397.DISPOMED SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 13398."ZAKŁADY MASZYN CERAMICZNYCH I KAMIONKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 13399."MEDIAGRAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 13400.HOMEST SWISS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

9. Inne

Poz. 13401."CONTI GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 13402.Wnioskodawca Studzińska Irena
Poz. 13403.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Katowice
Poz. 13404.Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka w Gdyni
Poz. 13405.Wnioskodawca Jankowiak Tomasz
Poz. 13406.Wnioskodawca Tomiło Krystyna
Poz. 13407.Wnioskodawca Rożek Lech i Rożek Ewa
Poz. 13408.Wnioskodawca Majcherczyk Stefan
Poz. 13409.Wnioskodawca Lewandowska Grażyna
Poz. 13410.Wnioskodawca Abramowski Jan
Poz. 13411.Wnioskodawca Puchalska-Sobota Teresa i Patyra Maria
Poz. 13412.Wnioskodawca Gmina Mysłowice - Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
Poz. 13413.Wnioskodawca Gmina Środa Wielkopolska
Poz. 13414.Wnioskodawca Gmina Żywiec
Poz. 13415.Wnioskodawca Szymanowski Jerzy Wojciech
Poz. 13416.Wnioskodawca Gawrych Czesław
Poz. 13417.Wnioskodawca Pawlonka Katarzyna
Poz. 13418.Wnioskodawca Domagała Aniela
Poz. 13419.Wnioskodawca Grzonkowski Zygmunt
Poz. 13420.Wnioskodawca Gmina Mysłowice - Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
Poz. 13421.Wnioskodawca Gmina Mysłowice - Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
Poz. 13422.Wnioskodawca Krejczman Andrzej
Poz. 13423.Wnioskodawca Bzowski Andrzej

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 13424.Wnioskodawca Przybylak Antonina
Poz. 13425.Wnioskodawca Postój Jolanta
Poz. 13426.Wnioskodawca Wawrzyniak Irena i Wawrzyniak Zygmunt
Poz. 13427.Wnioskodawca Długosz Marian
Poz. 13428.Wnioskodawca Skarb Państwa - Nadleśnictwo Chojnów
Poz. 13429.Wnioskodawca Gmina Sztum
Poz. 13430.Wnioskodawca Malik Marianna
Poz. 13431.Wnioskodawca Dworzecka Grażyna
Poz. 13432.Wnioskodawca Kuliś Paweł
Poz. 13433.Wnioskodawca Wyszomierska Paulina

5. Ustanowienie kuratora

Poz. 13434.Wnioskodawca Kubrak Małgorzata

6. Inne

Poz. 13435.Wnioskodawca Kułeczkowie Lucjan i Ewa, i inni
Poz. 13436.Wnioskodawca Sekuła Marian z uczestnictwem Sekuły Stanisława
Poz. 13437.Wnioskodawca Rój Leszek

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Poz. 13438.DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 191070.APTEKA ANATEA ANETA STRÓŻYCZAK-OBROK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191071.CKB LEŚNICZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191072.FHU PAWEŁ KRÓL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191073.GET PUBLIC, B. BISKUP, K. LISZCZYNA, J. MIELNICZUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191074.GOODLIFE DEVELOPMENT ZABILSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191075.KOLORADO EXTREME RADO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191076."MKITE KUROWSKI, MĘŻYK SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 191077.TOREX KŁAK ZAWISZA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191078.VELIS PENKALA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191079."WIRAŻ" JUSTYNA SZYPRYT, DARIUSZ SZYPRYT SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 191080.SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE PERIOCARE KINGA GRZECH WOJCIECH RABCZAK SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 191081.ADBLOCKING - LACAN MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 191082.AMAZIS.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 191083.ARPAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 191084.EOFFICE - LACAN MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 191085.ERES AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 191086."LABORO PIOTR BALIŃSKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 191087.NATURE GREEN PRODUCTION RADZIKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 191088.OFFICE TV - LACAN MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 191089."OSTHEIMER-AKOK NOWA RUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 191090.POLSKA LOGISTYKA PALET HG VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 191091."ROTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 191092."SIMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 191093.V PROJEKT-4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 191094.321 NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191095.AARIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191096.ANDY MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191097.AQUALENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191098.AUTO-BACKUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191099."AUTOPOLEXPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191100.BIG PACK CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191101.CALIK GALLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191102.CROMO-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191103.DELTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191104.DI.BA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191105.DOMUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191106."EMV GIESSLER GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 191107.ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191108.ESTEPONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191109.EURO STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191110."FENIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191111."GLOBALS INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191112.GOLDEN CHEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191113."GRASSHOPPER TOOLS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191114."HOFITRAVEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191115.IDEACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191116.ISIS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191117."JMP ELEKTRO PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191118.JNN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191119.KAR TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191120.KLIMATOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191121.LEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191122.LIGHT AND LAND PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191123.LUX COSMETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191124.M&M GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191125."MARTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191126.MAZAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191127.MCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191128."MENTOR TRAVEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191129.MOONBASIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191130."MULTIAUDYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191131.NEW WEBTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191132.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA WIELOSPECJALISTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191133.NORBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191134."NOWOMIEJSKA 15/17" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191135.NUBIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191136.NUMINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191137."OLSTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191138.PARDUS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191139."PETERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191140.POL-AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191141.POSSIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191142.PRO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191143.PROVIDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191144."RED CLOUD CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191145.RENTDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191146."SKOG-LAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191147.SONDEX FINANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191148.SPRINT SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191149."STALBUD-GDAŃSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191150.SZPITAL POWIATOWY W GŁUBCZYCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191151.ŚNIEGOCKIEJ 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191152.TRYT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191153.UBEZPIECZENIA4YOU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191154.UK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191155.UNIPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191156.VIAMOND POLSKA PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191157.VILLA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191158.VIPPORTFOLIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191159.XANDU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191160.ZAKŁAD NARZĘDZIOWY PRODNARZ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191161."ZIELONA ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191162."ZIOŁA POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 191163.PROFIL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

n) Stowarzyszenia

Poz. 191164.KLUB SPORTOWY "NARCIARNIA"

o) Fundacje

Poz. 191165."DOBRO POWRACA - FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE"
Poz. 191166.FUNDACJA "DARMA"

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 191167.8GATE A. WIERZBICKA, A. GWOIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191168."ACCOUNT BIURO KSIĘGOWO-KADROWE J. OPALA, B. KRUGŁOWSKI, M.M. WYSOCKA SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 191169.AGROSTAR SPÓŁKA JAWNA A.STAROWNIK, J.STAROWNIK
Poz. 191170.APTEKA ANNA I TOMASZ PRZEDNICZEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191171."ARGE HOCHTIEF POLSKA SP. Z O.O. - PORR (POLSKA) S.A." SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191172."AUTO - LAKUS" STANISŁAW I ROBERT WINCKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191173.BEATRIX POPRAWA & KŁODNICKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191174.BOGARD RYSZARD SZULC I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191175."BYK" DARIUSZ OSINIAK, JACEK MALINOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191176.CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ POD PLATANEM ALEKSANDRA I ROMAN BARTOSIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191177.CERMAX LESZNO P.CERANEK, S.CERANEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191178."CORDIA PLUS" A.D.STUDNICCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191179."CYNK-ŻAR" H. KOWALCZYK L. RAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191180.DOM HANDLOWY - M.W. BAJKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191181.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-WYTWÓRCZA ARS SPÓŁKA JAWNA GRAŻYNA PAWLIKOWSKA, WŁODZIMIERZ PIOTROWSKI
Poz. 191182.FREY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191183."FURAŻ" SPÓŁKA JAWNA - BORKOWSKA MARIETTA BORKOWSKI ZBIGNIEW
Poz. 191184."GAMAPLAST" GAMALCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191185.GLAZOMAT FRANKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191186.JAL A. MENKE A. JAHNS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191187.JENOT KAROL DŁUBAK, PIOTR TEFELSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191188.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH B. NIESZCZERZEWSKI, H. GORYSZEWSKI KONSULTANT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191189.LABORATORIUM PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH. ANALIZY WŁOSA. SPÓŁKA JAWNA. ANDRZEJ WÓJCIKIEWICZ, KRZYSZTOF SZCZERBOWICZ
Poz. 191190."M.OSTROWSKI SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 191191."MARZENA KISZCZAK - OŻGA, JOANNA ZIEMIŃSKA APTEKA IM. ŚW. ŁUKASZA SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 191192.MEGA M.P.A. GASZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191193.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PELMED A.JABŁONOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191194."OLGA" APTEKA "PRZY RONDZIE" MARSZAŁEK FRĄCKOWIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191195."PH PISAREK-SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 191196.PIEKARNIA "ZIARNO" JAN WINIARSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191197.PIEKARNIA PRIMA ART KRYSTYNA PIWOŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191198."POL-INTRO SPÓŁKA JAWNA AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA G. BĄCZKOWSKA-WYSOCKA, A. BĄCZKOWSKI"
Poz. 191199.PPHU ELTEX RAMS I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191200.PRZEDSIĘBIORSTWO "DOMBUD" FEJA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191201.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "EUROSURWIS" SPÓŁKA JAWNA NAZARKO ALEKSANDER, NIEDŹWIEDZKI EDMUND, ŁUCZECZKO JANUSZ I POLANOWSKI LECH PRUSZCZ GDAŃSKI
Poz. 191202.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KUBAMA" KUBIK J., MAJAK SZ.SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191203.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PARYS" GRZEGORZ ZARYCZAŃSKI, ŁUKASZ ZARYCZAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191204.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GOMEX" J. GOŁDA, B. GOŁDA, G. GOŁDA SPÓŁKA JAWNA W KIELCACH
Poz. 191205.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RINGPOL" MAREK IWANOWSKI, WALDEMAR KUBIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191206.PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWEGO "KAPKA" T I B. KAPKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191207.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ATEX" SPÓŁKA JAWNA ADAM JONDERKO TOMASZ KONYSZ
Poz. 191208.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OLTRANS" ANDRZEJ SOWULEWSKI, JANUSZ ŚNIECIŃSKI - SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 191209.PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191210.QUATTRO SZMAUS I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191211."SIANCO KANACIUK-KOŁODZIEJCZYK" SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 191212.SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "KRASICCY" KRZYSZTOF, JAN, MIROSŁAW KRASICCY - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191213."TAMAR" D. MARCHWICKI, T. MARCHWICKI, K. MARCHWICKI - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191214.TG INSTALACJE, M.BENEDYCKA-DUBIEL, D.CHADZIŃSKI, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191215.UDYCZ PIOTR, WĘGRZYN HENRYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191216.UNIPASZ. ZENON MAZURUK I BOGDAN RACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191217."WAWRZYSZKO" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191218.WYTWÓRNIA WĘDLIN SWOSZOWICE ADOLF MRAZ I KRZYSZTOF KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 191219.ZAKŁAD INŻYNIERII ŚRODOWISKA "EKO-PROJEKT KUKLA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 191220."MULTI - MEDICA - EWA KRASZEWSKA, ANNA FASZCZEWSKA, EWA STANKIEWICZ, MAŁGORZATA MARZANNA REĆKO, ANNA ROMANIK, JOANNA KOTUSZEWSKA-BOŻUK, DOROTA PIETRASZKO, ELŻBIETA WANDA FILIPCZUK - SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ"
Poz. 191221.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - "PERI-ORT" LEKARZE STOMATLODZY S.MUSIAŁ, M.KUBICKA-MUSIAŁ - SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 191222.DIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & WSPÓLNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 191223.INCEPTO POLSKA S.CIESZYŃSKA P.JANKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 191224.INWESTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 191225."K & T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 191226.KANCELARIA PRAWNICZA KOMOR I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 191227.KAUFLAND POLSKA MARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 191228.PROMINENT CF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 191229.T.K. FELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 191230."BARTYCKA APM IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 191231.GABBRO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 191232."INWESTYCJE III APM DEVELOPMENT V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 191233."2P AGENCY POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191234."42NE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191235.4LEAF STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191236."ACC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191237.ACEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191238.ADVIDI-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191239.AGAWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191240."AGD MARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191241.AGENCJA OCHRONY "SKORPION SECURITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191242."AGRO-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191243."AGROFRUCT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191244.AGROGUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191245.AHRENS TEXTIL - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191246.AKADEMIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "LANCET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191247.AKM PROMO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191248.ALPHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191249.ALPINE GREEN ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191250.ALU LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191251.ALWINA-TRANS DUDEK, SALWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191252.AMBER WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191253.AMILCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191254."AMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191255."ANTRACYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191256.APIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191257."APM DEVELOPMENT III" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191258."APM DEVELOPMENT X" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191259."ARBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191260."ARCH-E-AKME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191261.ARJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191262.ARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191263."AS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191264.AUDYT CONSULTING KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191265.AUTO COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191266."AUTO RING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191267."AUTO-HIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191268.AUTOCOMP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191269.AXIS MASON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191270."B-ART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191271."BALMORAL PROPERTIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191272."BALTEAM CREWING AGENCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191273."BALTIC - PARK - VERWALTUNGSGESELLSCHAFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191274.BALTIC SPINNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191275."BANO TRADE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191276.BARDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191277.BDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191278.BEMA INŻYNIERIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191279."BI-HOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191280.BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191281.BIOLOGIQUE RECHERCHE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191282."BIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191283.BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "EPSILON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191284.BIURO PROJEKTÓW "KOKSOPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191285.BJS CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191286."BK-FOOD POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191287.BONARKA RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191288."BONUS-DIAGNOSTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191289.BORIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191290."BRAWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191291.BRIGHT TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191292."BRITENET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191293.BROADWAY MALYAN POLSKA ARCHITEKCI I PROJEKTANCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191294.BROWAR GRODZISKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191295.BRYTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191296.BUDLEX CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191297."BUDLEX OWSIANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191298.BUDLEX PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191299.BUDLEX ZBOŻOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191300.BUDOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191301."BUGAJ CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191302.BUKOWSKO WIND ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191303.BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191304.BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AR-GO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191305.CA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191306."CADOLTO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191307.CARETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191308."CASTOR DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191309."CDPM POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191310."CELKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191311."CELTIC EMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191312."CELTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191313."CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191314.CENTRUM PSYCHOTERAPII BEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191315.CENTRUM ROZLICZENIOWE METRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191316."CENTRUM TECHNIKI BIUROWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191317."CESIM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W LIKWIDACJI
Poz. 191318.CHAMELEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191319."CHANGE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191320.CIBET DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191321."CLEAN-EXPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191322."CLIMA-PRODUKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191323.CODOGNOTTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191324.COGNOR STAHLHANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191325."COLORPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191326."COMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191327.COMPUWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191328.CONCAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191329.CONCORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191330.CORIANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191331.CREATIVE TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191332.CTL KARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191333.CTL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191334."CZZAS - NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191335.D&D RESORY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191336.D&V PROPERTIES LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191337.DABSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191338.DACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191339."DAKO-GALANT" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191340."DANCHEZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191341."DANCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191342.DARENA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191343.DBT SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191344.DBT SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191345.DBT SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191346.DBT SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191347."DEHYDRATION TECHNOLOGIES POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191348."DELTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191349."DENIQUE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191350."DESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191351.DETRUCK EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191352."DIGITAL LAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191353.DOPPIEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191354.DOUBLE TOWN INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191355.DR-INTERNATIONAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191356.DREWNO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191357."DUCAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 191358."DUTCH TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191359.E D & F MAN TRADING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191360."ECO KLIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191361."ECO-E" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191362."ECOR PRODUCT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191363."EFOR GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191364."EGAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191365.EGIS PROJECTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191366.EKO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191367."EKO-ARKTIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191368."EKO-AUSTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191369.EKO-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191370."EKO-PHARMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191371."EKOFARMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191372."EKOTERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191373."EKOTUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191374."ELBIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191375."EMIRMATI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191376.EMPRENDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191377.ENERGETYKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191378."ENERGIA 3000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191379.EPACOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191380.EPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191381."ERA 200" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191382."ERBUD WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191383.ETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191384."EUROBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191385."EUROBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191386."EUROBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191387.EUROCHEM SERVICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191388.EUROMONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191389.EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA EUROPRIMUS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191390."EUROTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191391."EUROTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191392.EUROTOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191393.EV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191394.F`NB CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191395."FABRYKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH G&A" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191396.FABRYKA WÓDEK KOPERNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191397."FAN - PAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191398.FARMA WIATROWA "FARMWIATR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191399."FARMA WIATROWA 14" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191400."FELIKS EKSPORT-IMPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191401."FENIX - METAL - BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191402.FIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191403."FINCO - PRIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191404.FIRMA "RECORD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191405.FIRMA "SZKOLMEB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191406.FIRMA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "MAZUR I JABŁOŃSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191407.FIRMA OPTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191408.FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA "GAMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191409."FKW" WSPÓLNICY Z.FELCZAK, T.KAMIŃSKI I W.WEJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191410.FOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191411.FOXNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191412.FRISOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191413.FROSKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191414."FUGO-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191415.G.K.G. CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191416.G4S SECURITY SYSTEMS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191417.GALERIA RUSAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191418.GARBUIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191419.GARVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191420."GASPARD EKOBIZNES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191421.GB AIRCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191422."GEO-WIND POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191423."GEOPLAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191424."GEZET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191425.GFS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191426.GICEEPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191427."GLOBALGRASS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191428.GOODBRAND & COMPANY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191429.GOSPODARSTWO ROLNO-NASIENNE "ROL-NAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191430.GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191431."GROS KAPITAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191432.GRUDZIĄDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191433.GRUNEWALDS PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191434.GRUPA MEDIALNA - ITM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191435.GRUPA O2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191436.GRUPA POLSKICH KUPCÓW MEBLOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191437."GRUPA TS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191438.GWEEBARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191439.H.S.J. PRODUKCJA I HANDEL MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191440.H&P INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 191441.HAJDUK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191442.HALFORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191443.HANDEL OPAŁEM I MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI "BUDOPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191444.HANZA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191445."HARDBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191446."HBS CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191447.HEADCOUNT SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191448."HEALTH DATA MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191449.HERBALIFE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191450.HMS BERGBAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191451.HMS NIWKA COAL PRODUCTION COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191452."HOTEL KRÓL KAZIMIERZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191453."HOTEL PODEWILS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191454.HOTEL SYSTEM RESTAURANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191455.HUBER-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191456.HURTOWNIA OGRODNICZA ROL-PEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191457.HUTA BANKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191458."HYDROPRESS ODRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191459."I&B CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191460.ICN DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191461.IGI LEGIONOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191462.IGI SUNNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191463.IGLOBUD PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191464.IGUANA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191465.IMBRYK NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191466.IMMO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191467."IMPROFEX - BAKKER DEVELOPER INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191468.INDOS - WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191469.INEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191470.INFO-TV-FM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191471."INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 191472.INNOVATIVE WORKFORCE STRATEGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191473.INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191474."INTER COMMERCE-WROCŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191475.INTER MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191476."INTER-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191477."INVESTA MAŁOPOLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191478."INVESTO LOGISTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191479."INWESTYCJE POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191480.IPPOTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191481.ISWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191482.ITP SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191483.JAGA HUPAŁO & THOMAS WOLFF HAIR STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191484."JAMORE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191485.JASTRZĘBSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DASZEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191486."JAW-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191487.JAZAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191488."JEST JOB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191489."JOLA TL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191490."JPCONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191491."JUBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191492."KAJIMA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191493.KALIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191494.KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO ELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191495.KANDYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191496.KARIBIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191497.KARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191498.KARYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191499.KASIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191500."KATOWICKI WĘGIEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191501.KEYTRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191502."KIILTO - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191503."KING’S SCHOOL OF ENGLISH 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191504.KINO TEATR "X" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191505.KINOPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191506."KIRCHHOFF POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191507."KLIMSTAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191508.KLUB RYBNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191509.KODAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191510.KODAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191511.KONGSBERG SHIPMEDICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191512."KOPRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191513."KORPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191514."KORRIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191515.KPID KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191516."KSIĄŻKA SZKOLNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191517."KTS CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 191518.KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191519."KVT-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191520."L & L" FIRMA DYSTRYBUCYJNO-WYDAWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191521.L.U.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191522.L&L TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191523."LABOREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191524."LD MAZOWSZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191525."LE MAC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191526."LEAR CORPORATION POLAND II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 191527.LECH PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191528.LEDA POLYMERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191529.LEMARK-DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191530.LEN INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191531.LIBERTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191532."LIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191533."LIN-STAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191534."LOKOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191535."LUBERDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191536.ŁÓDZKIE ZAKŁADY METALOWE "LOZAMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191537.M.R.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191538.MAINE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191539.MAJKA REINHARDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191540.MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191541."MAQAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191542.MARPOL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191543."MASTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191544."MEA TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191545.MEBBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191546."MEDAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191547."MEDICAL PUBLISHING HOUSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191548."MERCOMP SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191549.MERSEYSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191550."MGE UPS SYSTEMS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191551."MICROSTRUCTURE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191552.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191553.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191554."MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191555.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191556.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191557."MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191558.MKJ RADIOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191559."MŁYN MAZOWIECKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191560.MM PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191561.MOBILE CONTEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191562.MODERN SYSTEM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191563."MOJE BAMBINO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191564."MOTO-PARTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191565.MULTI VESTE POLAND 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191566.MULTIPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191567.MULTIVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191568.MZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191569.NATUVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191570."NCF GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191571.NEGROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191572."NETWORK TALENT GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191573.NEUBLOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191574."NEW INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191575."NEWCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191576.NGOC ANH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191577.NIBCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191578.NICKEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191579.NIECKOWO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191580.NIECKOWO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191581.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "JELMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191582.NIJJAR IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191583.NKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191584.NMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191585.NORDMARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191586."NOTÓWKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191587.NOWE GOSPODARSTWO ROLNE "GŁOGOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191588."NOWY DOM" HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191589."OK-POLSKA" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191590."OK-POLSKA" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191591."OKAM GOLF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191592.OLSZTYŃSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191593.OMNICARE CLINICAL RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191594.OPEN TICKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191595.ORIENTALNY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191596.ORLEN GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191597."ORTEAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191598.OŚRODEK CHIRURGII OKA PROF. Z.ZAGÓRSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191599.P.H. ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191600."PAOLO VIGGIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191601.PARK WIATROWY DĘBNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191602."PASSWORD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191603."PAUL HARTMANN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191604."PAWERBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191605.PELTRON LTD TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191606."PERFECT DAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191607.PERFECTSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191608.PHARMA - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191609."PIEKARNIA - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE" MARIA "SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 191610.PIT BUSINESS PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191611.PIT STOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191612."PKP INFORMATYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191613."POLARM - 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191614."POLCON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191615."POLFREEZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191616."POLMAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191617.POLSKA GRUPA KONSOLIDACJI SPRZEDAŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191618."POLSKAPRESSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191619.POLSKI FUNDUSZ REPRYWATYZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191620.POLSKIE EMULSJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191621.POLTARG GÓRNOŚLĄSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191622."POMERANKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191623."POMORSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191624.PONER-MONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191625.PONGRATZ U.NOWAK BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191626.PPHU "BUPECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191627.PREMIUM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191628.PREMIUM FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191629.PREMIUM FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191630.PREUSS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191631."PRIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191632.PRIMARY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191633."PRO-2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191634.PRO-CAPITAL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191635.PROCESY INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191636."PROJEKT LUXE PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191637."PROJEKT ORION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191638."PROKOM" SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191639.PROMOCJA AGENCJA TECHNICZNO WDROŻENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191640.PRRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH PREMA PROJEKT INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191641.PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191642.PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE "ENAMOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191643.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "INTER - SYSTEM" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191644.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191645.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "CHEMIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191646.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAWI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191647.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "PRZEMYSŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191648.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-AKWIZYCYJNE "MARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191649.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191650.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ARON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191651.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "INSTOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191652.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "INTERSTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191653."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE WIREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191654.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE "IFOTAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191655.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH "PRODLEW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 191656.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "METPICO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191657.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ELEKTROMONTAŻ-3 KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191658.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH KUPRYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191659.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH BUDOWNICTWA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191660.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HODROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191661.PRZEDSIĘBIORSTWO SKŁADOWANIA I UTYLIZACJI ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191662.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "WART-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191663.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "OLIMPIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191664.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "INTERLOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191665.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "COMFORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191666.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OLSZYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191667.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PROMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191668.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GAMLUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191669.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GAMLUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191670.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE "LEGIONOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191671."PULS-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191672."QUALITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191673."R.B.SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191674."RADIO GRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191675."RAMA MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191676."RAMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191677.RAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191678.REDNET PROPERTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191679."REMY AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Poz. 191680.REPLAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191681.REPLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191682.REWENTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191683.REX-POL LISZAWA RYSZARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191684."REYBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191685.RINOL POLSKA-TECHNIKI PODŁOGOWE-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191686.RK-SERWIS JUBILERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191687.RONDO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191688.RONDO OFFICE PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191689.ROTHSCHILD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191690.SAFILIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191691.SANITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191692."SANIX-TUR DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191693.SBI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191694.SCAN-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191695.SCAN-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191696."SCHELL INDUSTRIES POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191697.SCHOUTEN CERALCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191698.SEKRETARIAT.WARSZAWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
Poz. 191699.SEPHORA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191700."SILWAWIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191701.SIMA - TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191702.SIÓDME NIEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191703."SKARŻYSKA STREFA GOSPODARCZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191704.SKIKE SPORTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191705."SMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191706."SMART LABEL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191707.SOFT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191708.SOFT TEAM CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191709.SOFT-KRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191710."SOFTPOINT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191711.SOLNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191712."SPEDYCJA WORMSER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191713."SPOŁEM" ZABRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191714.SPORT LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191715."SPÓŁKA PRODUKCYJNO-HANDLOWA I WYNAJEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191716.SPV ANTLIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191717.SPV ELARA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191718."SPV SUPPORT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 191719.STABAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191720.STAMIR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191721.STAR-TYP SPORT ZAKŁADY WZAJEMNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191722.STERKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191723.STONCOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191724."STONE STUDIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191725.STOP SHOP LEGNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191726."STRYJNO SAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191727.STUDIO PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191728."SUNDYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191729."SUPRA" AGROCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191730.SWISTAK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191731."SYNERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191732.SYNGENTA CROP PROTECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191733."SYSTEM BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191734.SZPITAL ŚW. ALEKSANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191735.SZYBKO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191736.T.P. CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191737.TADEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191738."TANDEM MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191739."TECHGÓR I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191740."TGS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191741."TH-BETON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191742."THU-ANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191743.TINPLATE SERVICE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191744.TOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 191745."TOR&LUMB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191746.TRIBAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191747."TRIO LINE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191748.TRIO MANAGEMENT ACTUARIAL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191749.TROJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191750.TRUENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191751.TUKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191752.TULPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191753.TURNSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191754.UC TRANSPORTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191755.UK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191756.UMBRELLA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191757.UNI-KAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191758.UNIDEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191759.UNIQA REAL ESTATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191760.UNIQUECONSULT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191761."USBOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191762."USŁUGI PORZĄDKOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191763.VAG ARMATURA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191764."VAN EYCK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191765.VELTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191766.VETREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191767."VILIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191768.VIP CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191769.VWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191770.WARSAW DATA CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191771.WARSZADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191772.WARSZAWSKIE PROJEKTY INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191773.WELLNER-POLSKA, SYSTEMY KOMUNIKACYJNE, AUTOMATYZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191774."WEST SIDE INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191775.WEST TECHNOLOGY & TRADING INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191776.WILHELMSEN SHIPS EQUIPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191777."WIND-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191778.WIWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191779.WIZZ AIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191780."WOLF-DEVELOPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191781.WOŁOSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191782.WYTWÓRNIA MATERIAŁÓW SPAWALNICZYCH "SPAWMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191783.YUM! RESTAURANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191784.ZAKŁAD BADAWCZO-PROJEKTOWY "INWAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191785.ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY ELREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191786.ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ BRZEZINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191787.ZAKŁAD OBSŁUGI TECHNICZNEJ HYDROMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191788.ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY "MARDOX" TYCHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191789.ZAKŁAD PRODUKCYJNY "TARTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191790.ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MLEKA "MLECZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WOLSZTYNIE
Poz. 191791.ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ I MEDYCYNY FIZYKALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191792.ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH TEELDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191793.ZAKŁAD SAMOCHODOWY "PHF SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191794.ZAKŁAD TRANSPORTU-GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191795.ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - TWORÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191796."ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191797.ZAKŁADY SPRZĘTU SPORTOWEGO "POLSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191798.ZAMAWIAMWIZYTE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191799."ZAMEK RESZEL KREATIV HOTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191800.ZEBRA TECHNOLOGIES SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191801.ZESPÓŁ CIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH "CARBO-ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 191802."ZJEDNOCZONE SŁONECZNIKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 191803.AGENCJA ROZWOJU REGIONU KUTNOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191804.AKF LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191805.ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191806."AMEKS" - INŻYNIERSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191807.AUTOSAN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191808."CIECH" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191809.COGNOR LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191810."COPI" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191811.DATABROKER SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191812.ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191813.ENERGIAPRO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191814.EO NETWORKS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191815.ESKA TV SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191816."EUROPOL MEBLE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191817.FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191818.FABRYKA PORCELANY "KRZYSZTOF" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 191819.FADO SPÓŁKA AKCYJNA "CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH"
Poz. 191820.FAM GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191821.HAWE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191822."HS PARTNER PRO-TEST" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191823.INTERSEROH ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191824.KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191825.KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191826.KZPP "KONIECPOL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191827.NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191828.NOMI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191829.OBYCO INFRASTRUKTURY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191830."PEDMO" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191831.PEKAO PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191832.POL-AM-PACK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191833.POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191834.POLSKIE LINIE OCEANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191835.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-WYTWÓRCZE "POSTI" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191836.PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO "ARHOS" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 191837.PRZĘDZALNIA CZESANKOWA "ELANEX" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 191838.SGT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191839.SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191840.SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191841.SOLIDEAL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191842.VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191843.WALCOWNIA METALI "DZIEDZICE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191844.WOJSKOWE ZAKŁADY INŻYNIERYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191845.WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191846.ZAKŁAD POJAZDÓW SPECJALNYCH AUTO-SHL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191847.ZAKŁADY PRODUKCJI SKÓRZANEJ "ESCOTT" SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 191848.BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU
Poz. 191849.GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA
Poz. 191850.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 191851.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 191852.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BEŁKU
Poz. 191853.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Poz. 191854.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MILICZU
Poz. 191855.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OBORNIKACH
Poz. 191856.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WARCIE
Poz. 191857.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" ZŁOTORYJA
Poz. 191858.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" ZŁOTORYJA
Poz. 191859.HANDLOWO-USŁUGOWA OGRODNICZA SPÓŁDZIELNIA "KOPRZYWIANKA" W KOPRZYWNICY
Poz. 191860.KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "SANEL"
Poz. 191861.MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROGI"
Poz. 191862.NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "PRZEDWIOŚNIE"
Poz. 191863.POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY WE WRZEŚNI
Poz. 191864.PROFESORSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "BRZOZOWA"
Poz. 191865.SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA PRZY ZAKŁADACH MECHANICZNYCH "BUMAR-ŁABĘDY" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 191866.SPÓŁDZIELCZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POLIMER" W LIKWIDACJI
Poz. 191867.SPÓŁDZIELNIA ASPROD
Poz. 191868.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
Poz. 191869.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MOKOTOWSKA 61"
Poz. 191870.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PROFESORÓW WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ
Poz. 191871.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "MAZOWIANKA"
Poz. 191872.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KRZANOWICACH
Poz. 191873.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"
Poz. 191874.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM ZDROWIA"
Poz. 191875.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
Poz. 191876.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA"
Poz. 191877.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE MŁODYCH"
Poz. 191878.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OŚ.MISIĄGIEWICZA"
Poz. 191879.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE"
Poz. 191880.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA POLANA"
Poz. 191881.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA" W PASŁĘKU
Poz. 191882.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚWIT"
Poz. 191883.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. MIESZKA I
Poz. 191884.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W MIELCU
Poz. 191885.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RUCZAJ - ZABORZE
Poz. 191886.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHOJNIAKU
Poz. 191887.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W HENRYKOWIE
Poz. 191888.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OLESZYCACH
Poz. 191889.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻMIGRODZIE
Poz. 191890.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ADMINISTRACJA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH W DŁUGICH STARYCH
Poz. 191891.SPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWO-ZAOPATRZENIOWA MLECZPOL W RZESZOWIE W LIKWIDACJI
Poz. 191892.SPÓŁDZIELNIA PRACY SPRZĘTU MEDYCZNEGO "SPOINA" W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 191893.SPÓŁDZIELNIA PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH
Poz. 191894.SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI PIEKARSKIEJ I CIASTKARSKIEJ W KRAKOWIE
Poz. 191895.SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "AGROFIRMA"
Poz. 191896.SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE W LIKWIDACJI
Poz. 191897.WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RAKOWIEC"
Poz. 191898.WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻOLIBORZ CENTRALNY"

n) Stowarzyszenia

Poz. 191899.CHORĄGIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
Poz. 191900.FIRST HELP
Poz. 191901.KIWANIS CLUB LEGNICA
Poz. 191902.MIĘDZYSZKOLNE CENTRUM INFORMACJI ORAZ EDUKACJI EUROPEJSKIEJ I REGIONALNEJ
Poz. 191903.OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DARGOBĄDZU
Poz. 191904.POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W CIECHANOWIE
Poz. 191905.SPOŁECZNY KOMITET OPIEKI NAD GROBAMI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY BATALIONU "ZOŚKA"
Poz. 191906.STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA" W TORUNIU
Poz. 191907.STOWARZYSZENIE "KRAKOWSKIE KOŁO PSYCHOANALIZY NOWEJ SZKOŁY LACANOWSKIEJ"
Poz. 191908.STOWARZYSZENIE "LIONS CLUB AMBER"
Poz. 191909.STOWARZYSZENIE "SERCE I UMYSŁ"
Poz. 191910.STOWARZYSZENIE "VILLA ARTIS" PRZY PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE
Poz. 191911.STOWARZYSZENIE AMAZONEK "FEMINA - FENIX" WROCŁAW
Poz. 191912.STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "UŚMIECH DZIECKA"
Poz. 191913.STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY OLSZTYN "ORLE GNIAZDO"
Poz. 191914.STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU REGIONALNEGO CENTRUM SCOTA
Poz. 191915.STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO W KIELCACH
Poz. 191916.STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE W ZAWADZIE
Poz. 191917.STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NEREK IM.PROF.DR MARTY USZYCKIEJ-KARCZ
Poz. 191918."STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK"
Poz. 191919.STOWARZYSZENIE PRZESZCZEPIONYCH SERC
Poz. 191920.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "S. P. D. I M. N."
Poz. 191921.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILHARMONII ŚLĄSKIEJ
Poz. 191922.STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EKOLOGICZNE "ZWIERZĘCY TELEFON ZAUFANIA"
Poz. 191923.STOWARZYSZENIE WĘDKARZY INTERNAUTÓW

n) Związki stowarzyszeń

Poz. 191924.WIELKOPOLSKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE
Poz. 191925.ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ - ŚLĄSKI BANK ŻYWNOŚCI

o) Fundacje

Poz. 191926.FUNDACJA "CZYSTE JUTRO"
Poz. 191927.FUNDACJA "ŹRÓDŁA ŻYCIA"
Poz. 191928.FUNDACJA BONA FIDE
Poz. 191929.FUNDACJA EDUKACJI I NAUKI IM. POLIKARPA MACIEJCZYKA
Poz. 191930.FUNDACJA IM. ROMUALDA TRAUGUTTA
Poz. 191931.FUNDACJA KOPERNIKAŃSKA
Poz. 191932.FUNDACJA MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
Poz. 191933.FUNDACJA NA RZECZ ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY REGIONU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO IMIENIA GRZEGORZA KOLOSY
Poz. 191934.FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIESŁYSZĄCYM "USŁYSZEĆ ŚWIAT"
Poz. 191935.FUNDACJA POMOCY LEKARZOM SENIOROM W GDAŃSKU
Poz. 191936.FUNDACJA POMOCY LUDZIOM CHORYM "JESTEM Z TOBĄ"
Poz. 191937."FUNDACJA PROMOCJI SZTUKI IM.GABRIELA FAURE"
Poz. 191938.FUNDACJA SADYBA
Poz. 191939.FUNDACJA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ŚW.JANA
Poz. 191940."POMOC POTRZEBUJĄCYM"
Poz. 191941."ROBOTNICZA FUNDACJA EDUKACYJNA"
Poz. 191942."ŚWIAT ZWIERZĘTOM"

p) Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego

Poz. 191943.KOŁO ŁOWIECKIE NR 17 "BAŻANT"

p) Izby gospodarcze

Poz. 191944.POLSKA IZBA SYSTEMÓW ALARMOWYCH

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 191945.AIR FRANCE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 191946.INTERSERVE (FACILITIES MANAGEMENT) LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 191947.LEK FARMACEVTSKA DRUZBA D.D. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 191948.LOVELLS (WARSZAWA) LLP (SPÓŁKA PARTNERSKA) ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 191949.SCOTT WILSON LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 191950.SINGAPORE AIRLINES LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 191951.SOPEXA SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE

p) Przedsiębiorstwa państwowe

Poz. 191952.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-USŁUGOWE "TRANS-CENTRPOL"

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 191953.KLUB PIŁKARSKI "STAROGARD"
Poz. 191954.LUDOWY KLUB SPORTOWY "TEMPO" PUŃCÓW
Poz. 191955.MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLKOWICE

p) Zrzeszenia transportu

Poz. 191956.ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO

p) Związki pracodawców

Poz. 191957.LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH- PRACODAWCÓW

p) Związki sportowe

Poz. 191958.MIEJSKI KLUB SPORTOWY "POGOŃ" PIESZYCE