Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 1830.
ROLL S.A. w Bielsku-Białej, w likwidacji
RHB 2828
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY, wpis do rejestru: 1996-10-07 r.
[BM-1510/2002]

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "ROLL" w Bielsku-Białej w dniu 5.06.2001 r. postanowiło rozwiązać Spółkę i otworzyć jej likwidację. Wzywa się wszystkich wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie sześciu miesięcy od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia pod adresem siedziby Spółki "ROLL" Spółka Akcyjna w likwidacji,...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!