Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Pozycja 18565.
KRS 0000087894, REGON 490500993, NIP 7380003450
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-01 r.
[KR.XII NS-REJ.KRS/45/2/295]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza hurtowni napojów alkoholowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 46.34.A (Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych).

Liczba rekordów:
2 136

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek jawnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek jawnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
34 250

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2002.02.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka jawna
2.Numer REGON oraz numer NIP490500993
3.Firma, pod którą spółka działaHURTOWNIA PIWA I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH J. PADOŁ, W. PADOŁ SPÓŁKA JAWNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GORLICKI gmina GORLICE miejscowość GORLICE
2.Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 104 miejscowość GORLICE kod pocztowy 38-300 poczta GORLICE kraj POLSKA

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki28-05-1991 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY

Rubryka 6. Informacje o sposobie powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE

Podrubryka 1. Dane podmiotów, z których powstała spółka

1

1.Nazwa lub firmaHURTOWNIA PIWA I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH J. PADOŁ, W. PADOŁ SC.
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
3.Numer w rejestrze5176/2001; 5178/2001
5.Numer REGON490500993

Rubryka 7. Wspólnicy

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPADOŁ
2.ImionaJANUSZ MARIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPADOŁ
2.ImionaWŁODZIMIERZ JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY WSPÓLNIK

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPADOŁ
2.ImionaJANUSZ MARIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPADOŁ
2.ImionaWŁODZIMIERZ JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 25 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 24 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI