Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18656.
KRS 0000088028, REGON 050018308, NIP 5421001560
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-01 r.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7233/1/868]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm konsultingowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 70.22.Z (Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania).

Liczba rekordów:
65 770

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Białystok

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Białystok (woj. podlaskie).

Liczba rekordów:
39 826

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2002.02.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.Numer REGON oraz numer NIP050018308
3.Firma, pod którą spółka działaBIURO KONSULTINGOWE EVIP-EKOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, nr w rejestrze 849
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK
2.Adresulica PIĘKNA nr domu 1 miejscowość BIAŁYSTOK kod pocztowy 15-282 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki28.09.1991 R. W KN JANUSZA DĄBROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A 410/91 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówTAK

Rubryka 7. Wspólnicy

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKACZYŃSKI
2.ImionaHUBERT ZYGMUNT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnikailość 35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.375 (CZTERY TYSIĄCE TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWORONOWICZ
2.ImionaEDMUND Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnikailość 35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.375 (CZTERY TYSIĄCE TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBAGIŃSKI
2.ImionaCZESŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnikailość 35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.375 (CZTERY TYSIĄCE TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKŁOCZEWSKI
2.ImionaMIECZYSŁAW RYSZARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnikailość 35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.375 (CZTERY TYSIĄCE TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaEVIP INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON006213257
5.Udziały posiadane przez wspólnikailość 146 (STO CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.250 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał zakładowy

1.Wysokość kapitału zakładowego35.750,00 PLN

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKACZYŃSKI
2.ImionaHUBERT ZYGMUNT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWORONOWICZ
2.ImionaEDMUND Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 PROWADZENIE PRAC W ZAKRESIE PRYWATYZACJI I RESTRUKTURYZACJI PROCESÓW LIKWIDACYJNYCH. SPORZĄDZANIE WYCEN MAJĄTKU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. USŁUGI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI. DORADZTWO W ZAKRESIE PLANOWANIA GOSPODARCZEGO, PRZYGOTOWANIA ANALIZ I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI GOSPODARCZYMI W TYM INWESTYCJAMI, SPORZĄDZANIE ANALIZ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH. POŚREDNICTWO W ZAKRESIE KOJARZENIA PARTNERÓW DO PROWADZENIA WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH. PROWADZENIE DORADZTWA FINANSOWO-KSIĘGOWEGO, MARKETINGOWEGO, ORGANIZACYJNEGO I EKONOMICZNEGO. DORADZTWO HANDLOWE I ORGANIZACJA OBROTU TOWAROWEGO. PRZYGOTOWYWANIE BIZNES PLANÓW, STUDIÓW WYKONALNOŚCI. OPRACOWYWANIE EKSPERTYZ I ANALIZ EKONOMICZNYCH, MARKETINGOWYCH I FINANSOWYCH. PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PODATKOWEJ I FINANSOWO-KSIĘGOWEJ OSÓB FIZYCZNYCH OI PRAWNYCH. PROWADZENIE MARKETINGU HANDLOWEGO, PRODUKCYJNEGO I USŁUGOWEGO. USŁUGI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI. INNA DZIAŁALNOŚĆ NIE WYMAGAJĄCA KONCESJI.

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 PROWADZENIE HANDLU HURTOWEGO NA TERENIE KRAJU I POZA GRANICAMI

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 PROWADZENIE HANDLU DETALICZNEGO NA TERENIE KRAJU I POZA GRANICAMI

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy80 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ I SZKOLENIOWEJ