Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 18863.
KRS 0000007288, REGON 630179860, NIP 7820069885
SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-04-10 r.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/10431/1/778]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Poskal sp. z o.o. sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2002.02.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Umowa lub statut

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI - ANEKS Z DNIA 20.10.2001 R.

Dział 3.

Rubryka 1.

1

WPISAĆ

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy18 10 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy34 10 E PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO CELÓW SPECJALNYCH