II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 4304.
EWP 131
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, WYDZIAŁ VII CYWILNY I REJESTROWY, sygnatura akt: EWP 131
[BM-3950/2002]

Postanowieniem z dnia 5.03.2002 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny i Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący SSO Krystyna Nowak, protokolant: Agnieszka Mondygraf, po rozpoznaniu w dniu 5.03.2002 r. na rozprawie sprawy z wniosku Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie o wpisanie do ewidencji partii politycznych, postanawia:

I. Wpisać do ewidencji partii politycznych:

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej "PORP".

II. Dokonać wpisów w księdze ewidencji partii:

1) w rubryce 2 datę zgłoszenia partii do ewidencji 8.11.2001 r.,

2) w rubryce 3 nazwę jak w pkt I z siedzibą w Warszawie, ul. Wł. Andersa 21,

3) w rubryce 5 imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów reprezentowania:

1) Maciej Płażyński - Przewodniczący - Gdańsk, ul. Poznańska 22/2,

2) Donald Tusk - Wiceprzewodniczący - Sopot, ul. Syrokomli 5/3,

3) Paweł Piskorski - Wiceprzewodniczący - Warszawa, ul. Żelazna 67 m. 93,

4) Jan Rokita - Wiceprzewodniczący - Kraków, ul. Dunajewskiego 6/23,

5) Grzegorz Schetyna - sekretarz - Wrocław, ul. Zawiszy Czarnego 3b,

6) Zyta Gilowska - członek - Świdnik, ul. Olimpijczyków 15,

7) Bronisław Komorowski - członek - Warszawa, ul. Rozbrat 32/3,

4) w rubryce 6 imiona i nazwiska osób zgłaszających:

Maciej Płażyński,

Donald Tusk,
Bronisław Komorowski,

5) w rubryce 7 datę wydania orzeczenia: 5 marca 2002 r.