II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 13739.
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, WYDZIAŁ VII CYWILNY REJESTROWY
[BM-13428/2004]

Sygn. akt VII NS REJ EWP 202/04 Postanowieniem z dnia 15.11.2004 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Górna, po rozpoznaniu w dniu 15.11.2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku założycieli partii politycznej Polskiej Racji Stanu, o wpisanie do ewidencji partii politycznych postanawia: I....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!