II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 14770.
EWP 242
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, WYDZIAŁ VII CYWILNY REJESTROWY
[BM-14336/2005]

Sygn. akt VII Ns Rej. Ew P 242 Postanowieniem z dnia 7.11.2005 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Górna, po rozpoznaniu w dniu 7.11.2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku założycieli partii politycznej Forum Polskie o wpisanie do ewidencji partii politycznych postanawia: I. Wpisać do...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!