Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Pozycja 7209.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-01-10 r.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/8395/6/783]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Bielsko-Biała

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Bielsko-Biała (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
26 430

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu nidzickiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie nidzickim (woj. warmińsko-mazurskie).

Liczba rekordów:
3 787

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.01.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka jawna
3.Firma, pod którą spółka działa"EUROTECH" SPÓŁKA JAWNA, ZAJĄC-WALUŚ I INNI
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA
2.Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica CIESZYŃSKA nr domu 313 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki05.01.2006 R., - UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ; 07.12.2006 R., - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ; 04.01.2007 R., - ZMIANA § 1, § 5, § 6 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku przekształcenia oraz informacja o uchwale07.12.2006 R., - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU "EUROTECH" SPÓŁKA CYWILNA WERONIKA ZAJĄC-WALUŚ, ROBERT ŚCISŁOWICZ W SPÓŁKĘ JAWNĄ

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1

1.Nazwa lub firmaWERONIKA WALUŚ-ZAJĄC - WSPÓLNIK "EUROTECH" SPÓŁKA CYWILNA WERONIKA ZAJĄC-WALUŚ, ROBERT ŚCISŁOWICZ ORAZ ROBERT ŚCISŁOWICZ - WSPÓLNIK "EUROTECH" SPÓŁKA CYWILNA WERONIKA ZAJĄC-WALUŚ, ROBERT ŚCISŁOWICZ
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
3.Numer w rejestrze3/2006; 39885
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestrGMINA GOLESZÓW, URZĄD MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
5.Numer REGON240266924

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚCISŁOWICZ
2.ImionaROBERT ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAJĄC WALUŚ
2.ImionaWERONIKA DONATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPEREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚCISŁOWICZ
2.ImionaROBERT ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAJĄC WALUŚ
2.ImionaWERONIKA DONATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 30 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA