Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7235.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-01-10 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/163/7/251]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
408 420

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Kraków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Kraków (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
140 476

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.01.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.Firma, pod którą spółka działaABES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PAWIA nr domu 5 kod pocztowy 31-154 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11 GRUDNIA 2006 R., NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA MGR JAN DAMULEWICZ, MGR WITOLD KAPUSTA W KRAKOWIE, UL ARMII KRAJOWEJ 19, REP. A NR 23324/2006

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaADAMSKA
2.ImionaBARBARA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSŁOCIŃSKA
2.ImionaELŻBIETA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEŚLI ZOSTAŁA USTANOWIONA PROKURA, WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaADAMSKI
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 42 SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ