Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7257.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-01-10 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27155/6/240]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza wypożyczalni maszyn i urządzeń budowlanych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 77.32.Z (Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych).

Liczba rekordów:
2 941

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów przypraw

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 10.84.Z (Produkcja przypraw).

Liczba rekordów:
311

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.01.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.Firma, pod którą spółka działaENVIRO ENERGIA ŚWIĘTAJNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość SADOWA
2.Adresmiejscowość SADOWA ulica JAGODOWA nr domu 2A kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki07.06.2006 R. - ASESOR NOTARIALNY WIKTOR WĄGRODZKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARKA BARTNICKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4 REPERTORIUM 8017/2006

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTOWARZYSTWO PONAD PODZIAŁAMI Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON011532979
4.Numer KRS0000180398 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika700 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 35000 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaENVIROARC TECHNOLOGIES AS
5.Udziały posiadane przez wspólnika300 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 15000 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiWSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFLISIŃSKI
2.ImionaWALDEMAR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTONSETH
2.ImionaERIK Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 3. Prokurenci

1

1.NazwiskoWIŚNIEWSKI
2.ImionaANTONI Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokurySAMOISTNA

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy90 02 Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy40 30 A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy40 30 B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy40 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy40 22 Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy40 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy40 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy40 13 Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy26 26 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy26 30 Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH