Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 7355.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-19 r.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/162/7/850]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
4 650 312

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm zajmujących się przeładunkiem towarów w portach morskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 52.24.A (Przeładunek towarów w portach morskich).

Liczba rekordów:
189

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.01.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaOL-FLORA ARTYKUŁY DEKORACYJNE-GOŁĘBIOWSKI, KOWALEWSKI SPÓŁKA JAWNA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaOL-FLORA ARTYKUŁY DEKORACYJNE-GOŁĘBIOWSKI, KOWALEWSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiWSZYSCY WSPÓLNICY ŁĄCZNIE

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKI
2.ImionaBARTŁOMIEJ ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOWALEWSKI
2.ImionaTOMASZ RYSZARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW Z DNIA 16.11.2006 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATORZY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ ŁĄCZNIE

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKI
2.ImionaBARTŁOMIEJ ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOWALEWSKI
2.ImionaTOMASZ RYSZARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW Z DNIA 16.11.2006 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE