Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7432.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-10-10 r.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/8676/6/845]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów nadwozi, przyczep i naczep

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 29.20.Z (Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep).

Liczba rekordów:
615

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.01.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaISOPART 1. VERWALTUNGSGESELLSCHFT MBH
5.Udziały posiadane przez wspólnika210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 105.000,00 PLN
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firma"AVIONIC SPÓŁKA JAWNA BOLESŁAW KAWIK-LESZEK MATUSZEK"
3.Numer PESEL lub numer REGON070794280

5.Udziały posiadane przez wspólnika210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 105.000,00 PLN

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika420 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNIE 210.000,00 PLN

WYKREŚLIĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSCHUBERT
2.ImionaRAJKO Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE