Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7457.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-05-18 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/130/7/85]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza gospodarstw rolnych uprawiających drzewa i krzewy owocowe tropikalne i podzwrotnikowe

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 01.22.Z (Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych).

Liczba rekordów:
18

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów pojemników metalowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 25.91.Z (Produkcja pojemników metalowych).

Liczba rekordów:
292

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.01.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaEASTWAGGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaEASTWAGGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDANIK
2.ImionaPIOTR BOGDAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacjiZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, UCHWAŁA Z DNIA 19.12.2006, UCHWAŁA NR 1 ASESOR NOTARIALNY MARCIN ONICHIMOWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, AKT NOTARIALNY OBEJMUJĄCY PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 19.12.2006 R., REP. A NR 11316/2006
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY USTANOWIONY LIKWIDATOR

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaIVERSEN
2.ImionaKURT Ikona RSS

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okolicznościZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, UCHWAŁA Z DNIA 19.12.2006, UCHWAŁA NR 1 ASESOR NOTARIALNY MARCIN ONICHIMOWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, AKT NOTARIALNY OBEJMUJĄCY PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 19.12.2006 R., REP. A NR 11316/2006
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE