Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7582.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-04-19 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/19819/6/402]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Gliwice

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Gliwice (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
24 247

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa śląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie śląskim.

Liczba rekordów:
540 852

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.01.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ROBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON008134088

5.Udziały posiadane przez wspólnika1160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 603.200,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika986 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 512.720,00; -ZŁ