Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7604.
KRS 0000168255, REGON 052210352, NIP 5441425932
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-07-18 r.
[BI.XII NS-REJ.KRS/10712/6/855]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Pater Firma Bruk" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2007.01.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki28.06.2006 R. W KN MARKA ROMANA WIENCONKA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A 3060/2006 ZMIENIONO § 7

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDANILUK
2.ImionaELŻBIETA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika11.450 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.725.000,00 (PIĘĆ MILIONÓW SIEDEMSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika3.311 (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.655.500 (JEDEN MILION SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH

WYKREŚLIĆ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDANILUK
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika11.450 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.725.000,00 (PIĘĆ MILIONÓW SIEDEMSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika3.311 (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.655.500 (JEDEN MILION SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego11450000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego3311000,00 ZŁ