Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7664.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-05-31 r.
[TO.VII NS-REJ.KRS/9462/6/789]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 047 523

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.01.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIP140505958

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki20.10.2006 R., REP. A NR 9590/2006, NOTARIUSZ MAGDALENA KOROBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA KOROBOWICZ NOTARIUSZ, UL. SOLARIEGO 4, 02-070 WARSZAWA, ZMIENIONO: § 6, § 8, § 9 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPODRÓŻE TV SPÓŁKA AKCYJNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON016394860
4.Numer KRS0000044352 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON015152014
4.Numer KRS0000110394 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika500.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWADOWSKI
2.ImionaMACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 30 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 20 A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 20 B TELEFONIA RUCHOMA

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 20 C TRANSMISJA DANYCH

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 20 D RADIOKOMUNIKACJA

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 20 E RADIODYFUZJA

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA