Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 7794.
KRS 0000070183, REGON 000347347, NIP 8640002035
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-11 r.
[KI.X NS-REJ.KRS/8031/6/950]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" sprawozdanie finansowe

W dniu 2007.01.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielni24.05.2006 R. - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO STATUTU I UCHWALENIE NOWEGO;

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAJĄC
2.ImionaEDWARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZYPENBEJL
2.ImionaELŻBIETA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCIEPLIŃSKA
2.ImionaELŻBIETA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWÓJCIK
2.ImionaZOFIA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 01.12.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółdzielni lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.