Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 7827.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-09 r.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9739/6/936]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu nowotomyskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie nowotomyskim (woj. wielkopolskie).

Liczba rekordów:
11 975

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza śródlądowych agencji transportowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 52.29.B (Działalność śródlądowych agencji transportowych).

Liczba rekordów:
218

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.01.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuSTOWARZYSZENIE
2.Numer REGON oraz numer NIP050617730
3.Nazwa podmiotuSTOWARZYSZENIE "RODZINA POLSKA"
4.Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR STOWARZYSZEŃ nr w rejestrze 740 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoTAK

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. OSTROŁĘKA gmina M. OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA
2.Adresmiejscowość OSTROŁĘKA ulica 11 LISTOPADA nr domu 14 nr lokalu 14 kod pocztowy 07-410 poczta OSTROŁĘKA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu12.02.1998 R. 23.06.2001 R. - ZMIENIONO PAR. 9 DODAJĄC UST. 4, W PAR. 14 W UST. 1 DODANO PKT 5, W UST. 2 NADANO NOWE BRZMIENIE, W PAR. 20 UST. 4 PKT 3 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE.

2

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutuSTATUT NIE WYMAGA ZMIANY

3

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu17.06.2006 R. ZMIENIONO § 3, W § 7 DODANO PKT 12, ZMIENIONO § 21 UST. 2, UST. 3, W § 22 ZMIENIONO UST. 4, DODANO UST. 5, UST. 6, W § 25 DODANO UST. 4, W § 28 DODANO UST. 4

Rubryka 5.

WPISAĆ

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Komitet założycielski

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKAWECKI
2.ImionaJANUSZ Ikona RSS

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJACKOWSKI
2.ImionaJAN MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZLENKIER
2.ImionaMAŁGORZATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZLENKIER
2.ImionaKAROL Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAGAJEWSKI
2.ImionaMAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKRUKOWSKI
2.ImionaJULIUSZ Ikona RSS

7

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHUDYBA
2.ImionaJANUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

8

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHORODECKI
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

9

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHADAŚ
2.ImionaMARLENA IZABELA Ikona RSS

10

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHADAŚ
2.ImionaMARIAN Ikona RSS

11

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMATALIŃSKA
2.ImionaBARBARA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

12

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGONDEK
2.ImionaMARIA JOANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

13

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGONDEK
2.ImionaPAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

14

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTĘPIEŃ
2.ImionaKATARZYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

15

1.Nazwisko, nazwa lub firmaROBACZEWSKI
2.ImionaARKADIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

16

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJAROSZYŃSKI
2.ImionaPIOTR JULIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

17

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMROZOWSKA
2.ImionaJANINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

18

1.Nazwisko, nazwa lub firmaODROBNA
2.ImionaBRONISŁAWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

WPISAĆ

1.Nazwa organuPREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKA

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD GŁÓWNY
2.Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoJAROSZYŃSKI
2.ImionaPIOTR JULIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES

2

1.NazwiskoMATALIŃSKA
2.ImionaBARBARA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ

3

1.NazwiskoDMOCHOWSKI
2.ImionaZBIGNIEW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES

4

1.NazwiskoHYŻY
2.ImionaJAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO

5

1.NazwiskoGUT
2.ImionaHENRYK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK

Rubryka 2. Organ nadzoru

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiGŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZLENKIER
2.ImionaMAŁGORZATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPAWŁOWSKA
2.ImionaBARBARA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGONCIARCZYK
2.ImionaSTANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 3. Cel działania organizacji

WPISAĆ

1.Cel działania organizacjiZESPOLENIE WYSIŁKÓW DLA OCHRONY PRAW RODZINY I NIESIENIE POMOCY W ZAKRESIE: - ZAPEWNIENIA PRAWA CZŁOWIEKA DO ŻYCIA OD POCZĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI, - WYCHOWANIA DZIECI ZGODNIE Z WYZNAWANĄ WIARĄ I POLSKĄ TRADYCJĄ, - KSZTAŁCENIA DZIECI W DUCHU KATOLICKIM, Z POSZANOWANIEM UCZUĆ PATRIOTYCZNYCH I W MIŁOŚCI DO KULTURY POLSKIEJ, -ZACHOWANIA PRAWA DO ŻYCIA W NIEPODLEGŁYM PAŃSTWIE POLSKIM, - OSIĄGNIĘCIA SAMOWYSTARCZALNOŚCI EKONOMICZNEJ (WŁASNY DOM RODZINNY, PŁACA ZAPEWNIAJĄCA UTRZYMANIE RODZINY).

Rubryka 4. Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

WPISAĆ

1

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 15 Z DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I WYDAWNICZA

2

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności80 21 A TWORZENIE PLACÓWEK KSZTAŁCENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE HISTORII, KULTURY POLSKIEJ, CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ ORAZ POLITYKI I EKONOMII, Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI RODZINY WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE

1

2.Nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności80 42 B ORGANIZOWANIE KONGRESÓW, SESJI NAUKOWYCH, WYKŁADÓW I PRELEKCJI POPULARYZUJĄCYCH WIEDZĘ Z RÓŻNYCH DZIEDZIN ŻYCIA SPOŁECZNEGO I POLITYCZNEGO

2

2.Nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności91 TWORZENIE ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU I POMOC JUŻ ISTNIEJĄCYM MEDIOM KATOLICKIM

3

2.Nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności91 ORGANIZOWANIE WZAJEMNEJ POMOCY RODZIN

4

2.Nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności91 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INTEGRUJĄCEJ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POPRZEZ POBUDZANIE AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ, UDZIAŁ W ŻYCIU SPOŁECZNYM W SWOICH ŚRODOWISKACH ORAZ SZERZENIE RÓŻNYCH FORM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

5

2.Nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności91 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI FORMACYJNEJ W DUCHU KATOLICKIM, OTWARTEJ NA WSZYSTKIE RODZINY POLSKIE

6

2.Nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności91 WSPÓŁDZIAŁANIE Z OSOBAMI, INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ ZBIEŻNĄ Z CELAMI STOWARZYSZENIA

7

2.Nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności91 REPREZENTOWANIE INTERESU SPOŁECZNEGO PRZED SĄDAMI