Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 7832.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-02-12 r.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/250/7/828]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza hurtowni odpadów i złomu

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 46.77.Z (Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu).

Liczba rekordów:
7 021

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza związków sportowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich związków sportowych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
533

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.01.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuRADA ORATORIUM

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoWITWICKI
2.ImionaROMUALD STANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymKIEROWNIK ORATORIUM

WPISAĆ

2

1.NazwiskoRYBIŃSKI
2.ImionaMAREK MARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymKIEROWNIK ORATORIUM