Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 9578.
SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-06-06 r.
[BM-9132/2007]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów masy włóknistej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 17.11.Z (Produkcja masy włóknistej).

Liczba rekordów:
33

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Siemianowice Śląskie

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Siemianowice Śląskie (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
5 883

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Uchwałą z dnia 17.06.2007 r. Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego "PAKUS" Spółki z o.o. z siedzibą w Koninie, zarejestrowanej pod nr. KRS 0000115500, otwarto likwidację Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia.