Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 9584.
KRS 0000027497, REGON 276902504, NIP 6262619005
SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-16 r.
[BM-9099/2007]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA sprawozdanie finansowe

Wypis z protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z dnia 5.07.2007 r. (Rep. A nr 5726/2007) Uchwała nr 1w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdańfinansowych Spółki za lata: 2007, 2008 W związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz w...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!