V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 9610.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-PRAGI-PÓŁNOC W WARSZAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1532/06
[BM-9094/2007]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 1532/06 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Alinie Irenie Marusza, z domu Szymańskiej, zmarłej dnia 4 sierpnia 2005 r., ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy (informacja ukryta) m. 50. Wzywa się wszystkich...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!